Sinds vorig jaar worden dezelfde tests al uitgevoerd in een Fase-III klinische studie (CENTRIC studie) met gelijkaardige patienten. De patiënten voor beide studies worden geselecteerd op basis van de testresultaten van OncoMethylome's MGMT methylatietest.

Uit eerdere studies is gebleken dat cilengitide actief is in combinatie met de huidige standaardtherapie voor nieuw gediagnosticeerde glioblastoma, m.n. temozolomide en bestraling.

De al lopende CENTRIC studie heeft tot doel aan te tonen dat de overlevingskans van patiënten met een positief MGMT testresultaat verbetert indien de combinatietherapie wordt toegepast in plaats van enkel de standaardtherapie.

In de nieuwe Fase-II CORE studie, die samenloopt met CENTRIC, worden patiënten met een negatief MGMT testresultaat opgenomen waarbij zij behandeld worden met een verschillend cilengitide doseringsschema.

In het kader van een vorige overeenkomst met OncoMethylome kreeg het Duitse farmaceutische bedrijf Merck KGaA, een wereldwijde, niet exclusieve licentie om de resultaten van OncoMethylome's MGMT- test te gebruiken voor het optimaliseren van de behandeling met cilengitide van patienten met hersentumoren.

OncoMethylome ontvangt vergoedingen van Merck KGaA voor het uitvoeren van de tests.

Sinds vorig jaar worden dezelfde tests al uitgevoerd in een Fase-III klinische studie (CENTRIC studie) met gelijkaardige patienten. De patiënten voor beide studies worden geselecteerd op basis van de testresultaten van OncoMethylome's MGMT methylatietest. Uit eerdere studies is gebleken dat cilengitide actief is in combinatie met de huidige standaardtherapie voor nieuw gediagnosticeerde glioblastoma, m.n. temozolomide en bestraling. De al lopende CENTRIC studie heeft tot doel aan te tonen dat de overlevingskans van patiënten met een positief MGMT testresultaat verbetert indien de combinatietherapie wordt toegepast in plaats van enkel de standaardtherapie. In de nieuwe Fase-II CORE studie, die samenloopt met CENTRIC, worden patiënten met een negatief MGMT testresultaat opgenomen waarbij zij behandeld worden met een verschillend cilengitide doseringsschema. In het kader van een vorige overeenkomst met OncoMethylome kreeg het Duitse farmaceutische bedrijf Merck KGaA, een wereldwijde, niet exclusieve licentie om de resultaten van OncoMethylome's MGMT- test te gebruiken voor het optimaliseren van de behandeling met cilengitide van patienten met hersentumoren. OncoMethylome ontvangt vergoedingen van Merck KGaA voor het uitvoeren van de tests.