Het persbericht bevatte verder nog volgende informatie:

• Het huidige Bod geeft onvoldoende de waarde weer van de Vennootschap en haar vooruitzichten, zoals voorgesteld in het Management Oktober LRP;

• De Onafhankelijke Bestuurders zouden overwegen een bod van LGI aan te bevelen indien dit werd gedaan aan een prijs tussen €39 en €40;

• De Onafhankelijke Bestuurders engageren zich ten volle om het management van Telenet te blijven steunen bij de verdere uitvoering van het Management Oktober LRP en om constructief te blijven samenwerken met LGI;

• De Onafhankelijke Bestuurders hebben de sterke overtuiging dat Telenet, onafhankelijk van het Bod, haar ambities en groei kan realiseren in het belang van alle stakeholders.

Het persbericht bevatte verder nog volgende informatie: • Het huidige Bod geeft onvoldoende de waarde weer van de Vennootschap en haar vooruitzichten, zoals voorgesteld in het Management Oktober LRP; • De Onafhankelijke Bestuurders zouden overwegen een bod van LGI aan te bevelen indien dit werd gedaan aan een prijs tussen €39 en €40; • De Onafhankelijke Bestuurders engageren zich ten volle om het management van Telenet te blijven steunen bij de verdere uitvoering van het Management Oktober LRP en om constructief te blijven samenwerken met LGI; • De Onafhankelijke Bestuurders hebben de sterke overtuiging dat Telenet, onafhankelijk van het Bod, haar ambities en groei kan realiseren in het belang van alle stakeholders.