De omzetindicatoren (exclusief Andres Sarda) neigen van licht negatief tot stabiel voor de eerste jaarhelft. De nabestellingen voor mei en juni zullen bepalen waar de omzet precies zal eindigen. De eerste indicaties voor het najaar geven een gelijkaardig beeld als die van het voorjaar.

De eerder aangekondigde sluiting van de Hongaarse vestiging zit op schema. Van de Velde concentreert zich op de integratie van Eurocorset (processen, mensen). Dit filiaal heeft meer hinder van de crisis. De omzet van Eurocorset zal in de 2e jaarhelft van 2009 lager zijn dan in de 2e jaarhelft van 2008.

De intentie blijft dat Eurocorset positief zal bijdragen tot de ebitda vanaf de eerste jaarhelft van 2010.

Van de Velde laat zich niet hinderen door moeilijke economische omstandigheden om zijn strategie voort te zetten. Operationele efficiëntieverbeteringen (waar mogelijk) en groeiopportuniteiten worden gelijktijdig nagestreefd.

De omzetindicatoren (exclusief Andres Sarda) neigen van licht negatief tot stabiel voor de eerste jaarhelft. De nabestellingen voor mei en juni zullen bepalen waar de omzet precies zal eindigen. De eerste indicaties voor het najaar geven een gelijkaardig beeld als die van het voorjaar.De eerder aangekondigde sluiting van de Hongaarse vestiging zit op schema. Van de Velde concentreert zich op de integratie van Eurocorset (processen, mensen). Dit filiaal heeft meer hinder van de crisis. De omzet van Eurocorset zal in de 2e jaarhelft van 2009 lager zijn dan in de 2e jaarhelft van 2008.De intentie blijft dat Eurocorset positief zal bijdragen tot de ebitda vanaf de eerste jaarhelft van 2010.Van de Velde laat zich niet hinderen door moeilijke economische omstandigheden om zijn strategie voort te zetten. Operationele efficiëntieverbeteringen (waar mogelijk) en groeiopportuniteiten worden gelijktijdig nagestreefd.