De operationele cashflow (EBITDA) van de groep over het eerste halfjaar nam toe van 4,9 mio EUR in het eerste halfjaar 2009 tot 12,2 mio EUR in het eerste halfjaar 2010.

De nettowinst over het eerste halfjaar bedraagt 1,6 mio EUR inclusief het negatieve resultaat op de participatie in Accentis ten bedrage van 3,7 mio EUR; in het eerste halfjaar 2009 werd een verlies van 11.0 mio EUR gerapporteerd.

Het beleid van de groep blijft erop gericht om de operationele kosten af te stemmen op het activiteitenniveau en de verdere efficiency verbeteringen door te voeren.

De operationele cashflow (EBITDA) van de groep over het eerste halfjaar nam toe van 4,9 mio EUR in het eerste halfjaar 2009 tot 12,2 mio EUR in het eerste halfjaar 2010. De nettowinst over het eerste halfjaar bedraagt 1,6 mio EUR inclusief het negatieve resultaat op de participatie in Accentis ten bedrage van 3,7 mio EUR; in het eerste halfjaar 2009 werd een verlies van 11.0 mio EUR gerapporteerd. Het beleid van de groep blijft erop gericht om de operationele kosten af te stemmen op het activiteitenniveau en de verdere efficiency verbeteringen door te voeren.