De voornaamste groeimotoren van de groep - industriële inkjet in Agfa Graphics en IT in Agfa HealthCare - droegen ook dit kwartaal bij aan de groei.

Zoals verwacht bleef de brutowinstmarge verbeteren tegenover vorig jaar. Onder impuls van verdere efficiëntieverbeteringen bereikte de brutowinstmarge 27,3 procent, tegenover 25,2 procent in het derde kwartaal van 2011.

Als percentage van de omzet verbeterden de verkoop- en algemene beheerskosten licht van 18,5 procent tot 18,3 procent.

De recurrente EBITDA van de groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 32 miljoen euro tot 50 miljoen euro.

De recurrente EBIT verdrievoudigde nagenoeg van 10 miljoen euro tot 29 miljoen euro. Voor het eerst dit jaar verbeterde het nettoresultaat van het kwartaal tegenover vorig jaar.

In het derde kwartaal werd een resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de onderneming van min 7 miljoen euro geboekt, tegenover min 37 miljoen euro in 2011.

"Het derde kwartaal leverde geen grote verrassingen op. Ik wil evenwel de aandacht vestigen op twee heel positieve verwezenlijkingen. Ten eerste blijven onze voornaamste groeimotoren het goed doen. Agfa Graphics' industriële inkjet blijft volgens plan groeien en Agfa HealthCare's Enterprise IT-business boekte goede omzetcijfers. Ten tweede slaagden onze grootste businessgroepen er allebei in hun positie in de groeimarkten te versterken. Samen met de voortdurende verbetering van onze brutomarges zijn deze elementen heel hoopgevend voor de toekomst," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert.

Advies opbouwen en koersdoel van 1,75 euro blijven gehandhaafd

Volgens Bank Degroof vonden er tijdens het derde kwartaal geen verrassende gebeurtenissen plaats bij Agfa-Gevaert. De verslagperiode was zwak, hoewel de omzetgroei iets beter dan verwacht was. Het advies opbouwen en het koersdoel van 1,75 euro blijven gehandhaafd.

De voornaamste groeimotoren van de groep - industriële inkjet in Agfa Graphics en IT in Agfa HealthCare - droegen ook dit kwartaal bij aan de groei. Zoals verwacht bleef de brutowinstmarge verbeteren tegenover vorig jaar. Onder impuls van verdere efficiëntieverbeteringen bereikte de brutowinstmarge 27,3 procent, tegenover 25,2 procent in het derde kwartaal van 2011. Als percentage van de omzet verbeterden de verkoop- en algemene beheerskosten licht van 18,5 procent tot 18,3 procent. De recurrente EBITDA van de groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 32 miljoen euro tot 50 miljoen euro. De recurrente EBIT verdrievoudigde nagenoeg van 10 miljoen euro tot 29 miljoen euro. Voor het eerst dit jaar verbeterde het nettoresultaat van het kwartaal tegenover vorig jaar. In het derde kwartaal werd een resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de onderneming van min 7 miljoen euro geboekt, tegenover min 37 miljoen euro in 2011. "Het derde kwartaal leverde geen grote verrassingen op. Ik wil evenwel de aandacht vestigen op twee heel positieve verwezenlijkingen. Ten eerste blijven onze voornaamste groeimotoren het goed doen. Agfa Graphics' industriële inkjet blijft volgens plan groeien en Agfa HealthCare's Enterprise IT-business boekte goede omzetcijfers. Ten tweede slaagden onze grootste businessgroepen er allebei in hun positie in de groeimarkten te versterken. Samen met de voortdurende verbetering van onze brutomarges zijn deze elementen heel hoopgevend voor de toekomst," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert. Advies opbouwen en koersdoel van 1,75 euro blijven gehandhaafdVolgens Bank Degroof vonden er tijdens het derde kwartaal geen verrassende gebeurtenissen plaats bij Agfa-Gevaert. De verslagperiode was zwak, hoewel de omzetgroei iets beter dan verwacht was. Het advies opbouwen en het koersdoel van 1,75 euro blijven gehandhaafd.