• Omzetdaling in het tweede kwartaal van 7% tot € 82 miljoen (Q2 2012: € 88 miljoen); de omzet over het eerste halfjaar 2013 komt daarmee uit op € 180 miljoen (H1 2012: € 196 miljoen).

• Brutomarge stijgt door onder andere verbeterde inkoopcondities.

• Besparingsprogramma draagt structureel bij aan lagere kosten.

• Nettowinst tweede kwartaal (exclusief reorganisatiekosten Spanje ad € 1 miljoen) bedraagt € 0,8 miljoen (Q2 2012: € 0,2 miljoen); nettowinst (exclusief eenmalige lasten) eerste halfjaar komt hiermee naar verwachting uit op circa € 6,4 miljoen (H1 2012: € 9,1 miljoen). Inclusief de eenmalige lasten bedraagt de nettowinst € 5,4 miljoen.

• Omzetdaling in het tweede kwartaal van 7% tot € 82 miljoen (Q2 2012: € 88 miljoen); de omzet over het eerste halfjaar 2013 komt daarmee uit op € 180 miljoen (H1 2012: € 196 miljoen). • Brutomarge stijgt door onder andere verbeterde inkoopcondities. • Besparingsprogramma draagt structureel bij aan lagere kosten. • Nettowinst tweede kwartaal (exclusief reorganisatiekosten Spanje ad € 1 miljoen) bedraagt € 0,8 miljoen (Q2 2012: € 0,2 miljoen); nettowinst (exclusief eenmalige lasten) eerste halfjaar komt hiermee naar verwachting uit op circa € 6,4 miljoen (H1 2012: € 9,1 miljoen). Inclusief de eenmalige lasten bedraagt de nettowinst € 5,4 miljoen.