De inkomsten van Umicore stegen met 17 % in vergelijking met dezelfde periode in 2009. Deze stijging weerspiegelt een aanhoudende sterke verbetering in de meeste marktsegmenten.

De meest in het oog springende stijging betrof Precious Metals Products & Catalysts.

• Advanced Materials : inkomsten stegen met 16 %

• Precious Metals Products and Catalysts : inkomsten stegen met 29 %

• Precious Metals Services : inkomsten 9 % hoger

• Zinc Specialties : inkomsten daalden met 6 %

Bovenop de sterkere aangroei van de inkomsten, genoot Umicore van de kostenverminderingsmaatregelen die in 2009 werden doorgevoerd.

Gezien de stijgende activiteitsgraad en de hogere metaalprijzen stegen de werkkapitaalbehoeften in het eerste kwartaal, hetgeen resulteerde in een toename van de nettoschuld met ongeveer € 70 miljoen in vergelijking met het begin van het jaar.

De inkomsten van Umicore stegen met 17 % in vergelijking met dezelfde periode in 2009. Deze stijging weerspiegelt een aanhoudende sterke verbetering in de meeste marktsegmenten. De meest in het oog springende stijging betrof Precious Metals Products & Catalysts. • Advanced Materials : inkomsten stegen met 16 % • Precious Metals Products and Catalysts : inkomsten stegen met 29 % • Precious Metals Services : inkomsten 9 % hoger • Zinc Specialties : inkomsten daalden met 6 % Bovenop de sterkere aangroei van de inkomsten, genoot Umicore van de kostenverminderingsmaatregelen die in 2009 werden doorgevoerd. Gezien de stijgende activiteitsgraad en de hogere metaalprijzen stegen de werkkapitaalbehoeften in het eerste kwartaal, hetgeen resulteerde in een toename van de nettoschuld met ongeveer € 70 miljoen in vergelijking met het begin van het jaar.