• De netto-omzet van de Groep bedroeg € 2 640 mln, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Volumes waren 3% hoger, wisselkoersverschillen hadden een negatieve impact van 4%, perimeterwijzigingen hadden een positieve impact van 3%, en prijzen bleven stabiel.

• REBITDA bedroeg € 485 mln, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van volumegroei, zowel organisch als extern, en een aanhoudend sterk resultaat van de uitmuntendheidsmaatregelen. Ongunstige wisselkoersen en eenmalige posten bleven op het resultaat wegen met een negatieve impact van € 60 mln. De REBITDA-marge groeide tot 18,4% van de netto-omzet, 140 basispunten meer dan vorig jaar.

o Advanced Formulations kwam uit op € 119 mln, 29% hoger dan vorig jaar, als gevolg van sterke volumes en een zeer gezonde bijdrage van Chemlogics;

o Advanced Materials rapporteerde een nieuw record van € 187 mln, een groei van 16% vergeleken met vorig jaar, dankzij een sterke, innovatiegedreven volumegroei en operationele efficiëntie;

o Performance Chemicals kwam uit op € 189 mln, 1% lager vergeleken met vorig jaar, waarbij vooruitgang in operationele efficiëntie teniet werd gedaan door tijdelijke logistische en onderhoudsproblemen en ongunstige wisselkoersen;

o Functional Polymers haalde € 38 mln, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar, gesteund door hoge productierendementen, resultaat van brede uitmuntendheidsinitiatieven en prijszetting;

o Corporate & Business Services kwam uit op € -47 mln. De gevolgen van het uitdoven van de verkoop van CO2-uitstootrechten werden verzacht door een strenge kostenbeheersing en een gunstige fasering van Corporate programma's.

• De aangepaste EBIT bedroeg € 291 mln, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar.

• Het aangepaste resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was € 150 mln, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar. .

• Een afschrijving, voornamelijk niet-contant, van € 477 mln werd opgenomen in beëindigende bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de geplande creatie van INOVYN(TM), de Europese chloorvinyl joint venture met INEOS.

• Het aangepaste nettoresultaat, Groepsaandeel, kwam uit op een verlies van € -292 mln (inclusief de INOVYN(TM) waarde¬vermindering van € 422 mln na minderheidsbelangen) tegenover een winst van € 148 mln in 2013.

• De vrije kasstroom was € 89 mln; de netto financiële schuld steeg met € 185 mln naar € 1 644 mln ten opzichte van het eerste kwartaal 2014.

• De netto-omzet van de Groep bedroeg € 2 640 mln, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Volumes waren 3% hoger, wisselkoersverschillen hadden een negatieve impact van 4%, perimeterwijzigingen hadden een positieve impact van 3%, en prijzen bleven stabiel. • REBITDA bedroeg € 485 mln, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van volumegroei, zowel organisch als extern, en een aanhoudend sterk resultaat van de uitmuntendheidsmaatregelen. Ongunstige wisselkoersen en eenmalige posten bleven op het resultaat wegen met een negatieve impact van € 60 mln. De REBITDA-marge groeide tot 18,4% van de netto-omzet, 140 basispunten meer dan vorig jaar. o Advanced Formulations kwam uit op € 119 mln, 29% hoger dan vorig jaar, als gevolg van sterke volumes en een zeer gezonde bijdrage van Chemlogics; o Advanced Materials rapporteerde een nieuw record van € 187 mln, een groei van 16% vergeleken met vorig jaar, dankzij een sterke, innovatiegedreven volumegroei en operationele efficiëntie; o Performance Chemicals kwam uit op € 189 mln, 1% lager vergeleken met vorig jaar, waarbij vooruitgang in operationele efficiëntie teniet werd gedaan door tijdelijke logistische en onderhoudsproblemen en ongunstige wisselkoersen; o Functional Polymers haalde € 38 mln, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar, gesteund door hoge productierendementen, resultaat van brede uitmuntendheidsinitiatieven en prijszetting; o Corporate & Business Services kwam uit op € -47 mln. De gevolgen van het uitdoven van de verkoop van CO2-uitstootrechten werden verzacht door een strenge kostenbeheersing en een gunstige fasering van Corporate programma's. • De aangepaste EBIT bedroeg € 291 mln, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar. • Het aangepaste resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was € 150 mln, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar. . • Een afschrijving, voornamelijk niet-contant, van € 477 mln werd opgenomen in beëindigende bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de geplande creatie van INOVYN(TM), de Europese chloorvinyl joint venture met INEOS. • Het aangepaste nettoresultaat, Groepsaandeel, kwam uit op een verlies van € -292 mln (inclusief de INOVYN(TM) waarde¬vermindering van € 422 mln na minderheidsbelangen) tegenover een winst van € 148 mln in 2013. • De vrije kasstroom was € 89 mln; de netto financiële schuld steeg met € 185 mln naar € 1 644 mln ten opzichte van het eerste kwartaal 2014.