De netto omzet uit voortgezette activiteiten beliep 215,5 miljoen euro tegenover 191,0 miljoen euro vorig jaar. De groei verschilde van divisie, met vooral een sterke prestatie in coating.

Apparel liet slechts een bescheiden omzetgroei met 5,30% optekenen. In chemicals bedroeg de omzetstijging iets meer dan 11%, maar in de divisie industrial applications liep de omzet terug.

De netto omzet uit voortgezette activiteiten beliep 215,5 miljoen euro tegenover 191,0 miljoen euro vorig jaar. De groei verschilde van divisie, met vooral een sterke prestatie in coating. Apparel liet slechts een bescheiden omzetgroei met 5,30% optekenen. In chemicals bedroeg de omzetstijging iets meer dan 11%, maar in de divisie industrial applications liep de omzet terug.