• De bedrijfsopbrengsten daalden met 6,0% in derde kwartaal 2012 en bedroegen EUR 996,6 miljoen voor de eerste negen maanden van 2012 (-3,8%)

• De bedrijfsopbrengsten in Isolatie stegen met 6,8% tijdens derde kwartaal 2012

• De netto financiële schuld bedroeg EUR 176,7 miljoen, vergeleken met EUR 191,8 miljoen op 30 september 2011 en EUR 179,0 miljoen per 30 juni 2012.

Activiteitenverslag

De totale bedrijfsopbrengsten daalden van EUR 336,6 miljoen in Kw3/2011 tot EUR 316,4 miljoen in Kw3/2012 (-6,0%).

De dalende trend in bedrijfsopbrengsten die geobserveerd werd in Kw1/2012 (-2,4%) en Kw2/2012 (-3,2%) heeft zich in Kw3/2012 (-6,0%) verdergezet.

Alle bedrijfssegmenten, uitgezonderd Isolatie, rapporteerden lagere bedrijfsopbrengsten onder invloed van het zwakke Europese economisch klimaat en de hieruit voortvloeiende algemeen lagere vraag in de meeste eindmarkten.

Zoals in de eerste jaarhelft, kenden Automobiel en Slaapcomfort de grootste impact met een omzetdaling van respectievelijk -15,4% en -11,2% in Kw3/2012 in vergelijking met Kw3/2011.

De bedrijfsopbrengsten in Isolatie stegen met +6,8% in Kw3/2012 dankzij het sub-segment Bouwisolatie (+8,4%).

Tijdens de eerste negen maanden daalden de bedrijfsopbrengsten met 3,8% van EUR 1.036,4 miljoen tot EUR 996,6 miljoen.

Na een sterke stijging tijdens de eerste jaarhelft van 2012, daalden de grondstofprijzen licht in Kw3/2012. De impact van de lagere bedrijfsopbrengsten op de rendabiliteit werd in belangrijke mate gecompenseerd door het effect van de doorgevoerde kostenverlagingen en efficiëntieverbeteringen.

• De bedrijfsopbrengsten daalden met 6,0% in derde kwartaal 2012 en bedroegen EUR 996,6 miljoen voor de eerste negen maanden van 2012 (-3,8%) • De bedrijfsopbrengsten in Isolatie stegen met 6,8% tijdens derde kwartaal 2012 • De netto financiële schuld bedroeg EUR 176,7 miljoen, vergeleken met EUR 191,8 miljoen op 30 september 2011 en EUR 179,0 miljoen per 30 juni 2012.Activiteitenverslag De totale bedrijfsopbrengsten daalden van EUR 336,6 miljoen in Kw3/2011 tot EUR 316,4 miljoen in Kw3/2012 (-6,0%). De dalende trend in bedrijfsopbrengsten die geobserveerd werd in Kw1/2012 (-2,4%) en Kw2/2012 (-3,2%) heeft zich in Kw3/2012 (-6,0%) verdergezet. Alle bedrijfssegmenten, uitgezonderd Isolatie, rapporteerden lagere bedrijfsopbrengsten onder invloed van het zwakke Europese economisch klimaat en de hieruit voortvloeiende algemeen lagere vraag in de meeste eindmarkten. Zoals in de eerste jaarhelft, kenden Automobiel en Slaapcomfort de grootste impact met een omzetdaling van respectievelijk -15,4% en -11,2% in Kw3/2012 in vergelijking met Kw3/2011. De bedrijfsopbrengsten in Isolatie stegen met +6,8% in Kw3/2012 dankzij het sub-segment Bouwisolatie (+8,4%). Tijdens de eerste negen maanden daalden de bedrijfsopbrengsten met 3,8% van EUR 1.036,4 miljoen tot EUR 996,6 miljoen. Na een sterke stijging tijdens de eerste jaarhelft van 2012, daalden de grondstofprijzen licht in Kw3/2012. De impact van de lagere bedrijfsopbrengsten op de rendabiliteit werd in belangrijke mate gecompenseerd door het effect van de doorgevoerde kostenverlagingen en efficiëntieverbeteringen.