Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van RealDolmen, lichtte als volgt toe:

"Dit kwartaal gaf blijk van een goede omzetgroei in zowel Products en Business Solutions terwijl de omzet in Professional Services licht gedaald is. Ondanks de groei van dit kwartaal zullen de algemene resultaten van dit jaar niet goed zijn. Het huidig boekjaar moet in vele opzichten als een overgangsjaar beschouwd worden. We hebben namelijk besloten om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het bedrijf op het lange termijn te positioneren. Zo hebben we de organisatie van het bedrijf veranderd, de investeringen ten laste genomen in een roadmap die vanaf volgend boekjaar resultaten zou moeten opleveren en een bijzondere waardevermindering op goodwill toegepast. Daarnaast zijn we ook nog een plan aan het uitvoeren om onze kostenbasis te optimaliseren. Dit alles heeft invloed op de jaarwinst die daarnaast ook beïnvloed werd door eenmalige kosten. Onze verwachtingen om in het tweede halfjaar terug naar een normale situatie te komen, werden uitgesteld maar desondanks blijven we vol vertrouwen. We hebben onze positie in Wallonië versterkt via een overname, we zijn bezig met het plannen van een roll-out van nieuwe oplossingen, onze financiële structuur is sterk en klanten vertrouwen ons bedrijfskritische projecten toe. We behouden ons vertrouwen in de toekomst ook al zijn de marktomstandigheden uitdagend."

Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van RealDolmen, lichtte als volgt toe: "Dit kwartaal gaf blijk van een goede omzetgroei in zowel Products en Business Solutions terwijl de omzet in Professional Services licht gedaald is. Ondanks de groei van dit kwartaal zullen de algemene resultaten van dit jaar niet goed zijn. Het huidig boekjaar moet in vele opzichten als een overgangsjaar beschouwd worden. We hebben namelijk besloten om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het bedrijf op het lange termijn te positioneren. Zo hebben we de organisatie van het bedrijf veranderd, de investeringen ten laste genomen in een roadmap die vanaf volgend boekjaar resultaten zou moeten opleveren en een bijzondere waardevermindering op goodwill toegepast. Daarnaast zijn we ook nog een plan aan het uitvoeren om onze kostenbasis te optimaliseren. Dit alles heeft invloed op de jaarwinst die daarnaast ook beïnvloed werd door eenmalige kosten. Onze verwachtingen om in het tweede halfjaar terug naar een normale situatie te komen, werden uitgesteld maar desondanks blijven we vol vertrouwen. We hebben onze positie in Wallonië versterkt via een overname, we zijn bezig met het plannen van een roll-out van nieuwe oplossingen, onze financiële structuur is sterk en klanten vertrouwen ons bedrijfskritische projecten toe. We behouden ons vertrouwen in de toekomst ook al zijn de marktomstandigheden uitdagend."