Toch slaagde Punch Telematix erin om nieuwe klanten aan te trekken. Bovendien ligt de omzet voor Q1 2009 met 4,19 miljoen euro ruim 30% hoger dan de omzet gerealiseerd tijdens Q4 2008 (3,17 miljoen euro).

Gelet op de moeilijke marktomstandigheden heeft het dan ook een goed kwartaal achter de rug.
ô€,ƒ In het licht van de huidige marktsituatie heeft Punch Telematix zijn variabeleen- vastekostenbeleid nog verscherpt. De cashflow wordt nauwgezet gemonitord en dankzij een verdere centralisatie en automatisering van de bedrijfsprocessen werden extra kostenbesparingen gerealiseerd.
ô€,ƒ Punch Telematix realiseerde in Q1 2009 een positieve nettokasstroom, mede dankzij een juiste mix van CarCube-oplossingen gefinancierd 'door Punch Telematix' en 'door externe partijen'. Die mix zal verder in het oog worden
gehouden teneinde een positieve nettokasstroom te blijven realiseren.

Toch slaagde Punch Telematix erin om nieuwe klanten aan te trekken. Bovendien ligt de omzet voor Q1 2009 met 4,19 miljoen euro ruim 30% hoger dan de omzet gerealiseerd tijdens Q4 2008 (3,17 miljoen euro). Gelet op de moeilijke marktomstandigheden heeft het dan ook een goed kwartaal achter de rug. ô€,ƒ In het licht van de huidige marktsituatie heeft Punch Telematix zijn variabeleen- vastekostenbeleid nog verscherpt. De cashflow wordt nauwgezet gemonitord en dankzij een verdere centralisatie en automatisering van de bedrijfsprocessen werden extra kostenbesparingen gerealiseerd. ô€,ƒ Punch Telematix realiseerde in Q1 2009 een positieve nettokasstroom, mede dankzij een juiste mix van CarCube-oplossingen gefinancierd 'door Punch Telematix' en 'door externe partijen'. Die mix zal verder in het oog worden gehouden teneinde een positieve nettokasstroom te blijven realiseren.