De groep heeft inmiddels in alle divisies kostenbesparende maatregelen genomen om de kostenstructuur van de groep aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden.

De kapitaalstructuur van Punch Powertrain (Motive) werd versterkt middels een kapitaalinjectie van 7 miljoen euro door De Investeringsmaatschappij voor Limburg ('LRM') die daardoor een participatie van 30% in Punch Powertrain verwierf.

De groep heeft inmiddels in alle divisies kostenbesparende maatregelen genomen om de kostenstructuur van de groep aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden. De kapitaalstructuur van Punch Powertrain (Motive) werd versterkt middels een kapitaalinjectie van 7 miljoen euro door De Investeringsmaatschappij voor Limburg ('LRM') die daardoor een participatie van 30% in Punch Powertrain verwierf.