De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2010 bedroeg 18,4% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 23,4% in de eerste jaarhelft van 2009.

In de eerste jaarhelft van het jaar werden uitzonderlijke correcties geboekt op de kostprijs van verkochte goederen. Mits uitsluiting van deze correcties zou de brutowinstmarge 30,0% bedragen hebben.

In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2009 daalden de bedrijfskosten met 14 miljoen EURO, van 40,7 miljoen EURO (2009 met uitsluiting van herstructureringskosten) naar 26,7 miljoen EURO.

Deze daling was voornamelijk het gevolg van de herstructureringen, geïnitieerd in 2009, gecombineerd met lagere kosten welke in verhouding staan tot de verkopen. De bedrijfskosten in de eerste jaarhelft van 2010 omvatten eveneens een bijzondere waardevermindering op geactiveerde ontwikkelingskosten voor een bedrag van 6,1 miljoen EURO.

In positieve zin trof Option een regeling aangaande een patentgeschil, wat de vennootschap de mogelijkheid gaf om een voorziening van 3,9 miljoen EURO, verbonden aan dit geschil, terug te nemen.

De EBIT voor het eerste halfjaar van 2010 bedroeg -21,0 miljoen EURO of -68,2% ten opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -20,4 miljoen EURO in dezelfde periode van 2009 of -22,2% ten opzichte van de opbrengsten.

Het nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2010 bedroeg -20,5 miljoen EURO of -0,25 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -16,8 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2009 of -0,41 EURO per gewoon aandeel.

Het nettoresultaat de eerste jaarhelft van 2010 werd positief beïnvloed met 1,4 miljoen EURO aan belastingen en negatief beïnvloed door een financiële resultaat van -0,9 miljoen EURO. 0,7 miljoen EURO van het negatieve financiële resultaat was het gevolg van een zwakkere US dollar koers tegenover de EURO.

De balans van de onderneming bevat 7,7 miljoen EURO aan liquide middelen, 2,1 miljoen EURO aan liquide middelen beperkt in gebruik (voornamelijk verleende garanties aan derde partijen) en een verlaagde voorraadpositie tot 15,5 miljoen EURO.

Per juni 2010 werd een bedrag van 6,7 miljoen EURO opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten. De handelsschulden daalden met 6,2 miljoen EURO in vergelijking met jaareinde 2009.

De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2010 bedroeg 18,4% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 23,4% in de eerste jaarhelft van 2009. In de eerste jaarhelft van het jaar werden uitzonderlijke correcties geboekt op de kostprijs van verkochte goederen. Mits uitsluiting van deze correcties zou de brutowinstmarge 30,0% bedragen hebben. In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2009 daalden de bedrijfskosten met 14 miljoen EURO, van 40,7 miljoen EURO (2009 met uitsluiting van herstructureringskosten) naar 26,7 miljoen EURO. Deze daling was voornamelijk het gevolg van de herstructureringen, geïnitieerd in 2009, gecombineerd met lagere kosten welke in verhouding staan tot de verkopen. De bedrijfskosten in de eerste jaarhelft van 2010 omvatten eveneens een bijzondere waardevermindering op geactiveerde ontwikkelingskosten voor een bedrag van 6,1 miljoen EURO. In positieve zin trof Option een regeling aangaande een patentgeschil, wat de vennootschap de mogelijkheid gaf om een voorziening van 3,9 miljoen EURO, verbonden aan dit geschil, terug te nemen. De EBIT voor het eerste halfjaar van 2010 bedroeg -21,0 miljoen EURO of -68,2% ten opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -20,4 miljoen EURO in dezelfde periode van 2009 of -22,2% ten opzichte van de opbrengsten. Het nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2010 bedroeg -20,5 miljoen EURO of -0,25 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -16,8 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2009 of -0,41 EURO per gewoon aandeel. Het nettoresultaat de eerste jaarhelft van 2010 werd positief beïnvloed met 1,4 miljoen EURO aan belastingen en negatief beïnvloed door een financiële resultaat van -0,9 miljoen EURO. 0,7 miljoen EURO van het negatieve financiële resultaat was het gevolg van een zwakkere US dollar koers tegenover de EURO. De balans van de onderneming bevat 7,7 miljoen EURO aan liquide middelen, 2,1 miljoen EURO aan liquide middelen beperkt in gebruik (voornamelijk verleende garanties aan derde partijen) en een verlaagde voorraadpositie tot 15,5 miljoen EURO. Per juni 2010 werd een bedrag van 6,7 miljoen EURO opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten. De handelsschulden daalden met 6,2 miljoen EURO in vergelijking met jaareinde 2009.