• Omzettoename met 7% in eerste semester. Sterke verkoopresultaten in Frankrijk, Scandinavië, Duitsland en Nederland, zowel als voor de vijf strategische pijlers. In Rusland, Griekenland, Portugal en Spanje bleef de omzet onder druk staan.

• De bedrijfskasstroom ligt 7,6% hoger dan in het eerste semester 2010; marge blijft stabiel op 14,2% van de omzet

• Het netto recurrent resultaat blijft stabiel op EUR 33,8 miljoen

• Omega Pharma verzekerde zich van nieuwe kredietfaciliteiten om de werking en de groei te financieren in de toekomst

• Omzettoename met 7% in eerste semester. Sterke verkoopresultaten in Frankrijk, Scandinavië, Duitsland en Nederland, zowel als voor de vijf strategische pijlers. In Rusland, Griekenland, Portugal en Spanje bleef de omzet onder druk staan. • De bedrijfskasstroom ligt 7,6% hoger dan in het eerste semester 2010; marge blijft stabiel op 14,2% van de omzet • Het netto recurrent resultaat blijft stabiel op EUR 33,8 miljoen • Omega Pharma verzekerde zich van nieuwe kredietfaciliteiten om de werking en de groei te financieren in de toekomst