Aangezien het eerste trimester van 2008 - op groepsniveau - een vrij normale vergelijkingsbasis vormt, bevestigt deze omzetevolutie dat Omega Pharma zwak tot matig recessiegevoelig is.

Dit is mede te danken aan de goede geografische spreiding en de gediversifieerde productportfolio van de groep. Omega Pharma is in elk land gestart om, binnen de product mix van de groep, meer nadruk te leggen op de value-for-money producten en innovaties.

Deze benadering kon nog niet overal volledig worden ingevoerd in het voorbije kwartaal, maar verloopt zoals gepland. Ook het uitgebreide plan voor de introductie van de Star Brands in nieuwe geografische markten werd in het eerste kwartaal al aangevat, maar zal volgens schema pas later in 2009 ten volle zijn beslag krijgen.

Daarom oordeelt Omega Pharma dat de beperkte omzetdaling van het eerste trimester een lichte omzettoename op jaarbasis voor 2009 niet in de weg staat.

Aangezien het eerste trimester van 2008 - op groepsniveau - een vrij normale vergelijkingsbasis vormt, bevestigt deze omzetevolutie dat Omega Pharma zwak tot matig recessiegevoelig is. Dit is mede te danken aan de goede geografische spreiding en de gediversifieerde productportfolio van de groep. Omega Pharma is in elk land gestart om, binnen de product mix van de groep, meer nadruk te leggen op de value-for-money producten en innovaties.Deze benadering kon nog niet overal volledig worden ingevoerd in het voorbije kwartaal, maar verloopt zoals gepland. Ook het uitgebreide plan voor de introductie van de Star Brands in nieuwe geografische markten werd in het eerste kwartaal al aangevat, maar zal volgens schema pas later in 2009 ten volle zijn beslag krijgen. Daarom oordeelt Omega Pharma dat de beperkte omzetdaling van het eerste trimester een lichte omzettoename op jaarbasis voor 2009 niet in de weg staat.