Deze goede resultaten zijn het gevolg van overnames binnen de koffieserviceafdeling die gedurende 2013 gebeurden, een neerwaartse trend van de grondstoffenprijzen naar een meer evenwichtig niveau, en sterke resultaten bij de kunststofafdeling.

Deze goede resultaten zijn het gevolg van overnames binnen de koffieserviceafdeling die gedurende 2013 gebeurden, een neerwaartse trend van de grondstoffenprijzen naar een meer evenwichtig niveau, en sterke resultaten bij de kunststofafdeling.