Wegens de seizoensgebondenheid van uitgaven voor kapitaalsgoederen van haar klanten is Q4 voor Metris gewoonlijk het belangrijkste kwartaal op vlak van omzet en winst.

Vanaf Q4 '08 hebben echter de klanten hun uitgaven voor kapitaalsgoederen als gevolg van de wereldwijde recessie praktisch bevroren.

Het feit dat de recessie tijdens dit kwartaal toesloeg, verklaart de substantiële negatieve invloed op de omzet en inkomsten voor het hele jaar 2008.

Niettegenstaande een 30% omzetgroei gerealiseerd werd over de eerste drie kwartalen van 2008, kwam de omzet over heel 2008 lichtjes lager uit op 89 miljoen €, tegenover 93 miljoen € in 2007.

In het eerste kwartaal van 2009 blijft de omzet in lijn met de plannen, in tegenstelling tot H2 '08. Metris' omzetvoorspellingen geven voor 2009 een gelijkaardig omzetniveau aan als tijdens 2008 en 2007, binnen grenzen van +10% to -10%.

Ondanks dat de omzetvoorspelling daalde tijdens H2 '08, is deze tijdens Q1 '09 niet meer gedaald. De kostenbesparingsrondes die tot dusver doorgevoerd werden, brachten de operationele liquide uitgaven voor 2009 terug in lijn met het niveau van 2007.

De investeringsstop en de programma's ter optimalizeren van het werkkapitaal stellen Metris in staat om in 2009 een substantiële vrije kasstroom te genereren van 15% à 20% van de omzet. Deze vrije kasstroom zal gebruikt worden om de netto schuldpositie te verminderen.

Wegens de seizoensgebondenheid van uitgaven voor kapitaalsgoederen van haar klanten is Q4 voor Metris gewoonlijk het belangrijkste kwartaal op vlak van omzet en winst.Vanaf Q4 '08 hebben echter de klanten hun uitgaven voor kapitaalsgoederen als gevolg van de wereldwijde recessie praktisch bevroren. Het feit dat de recessie tijdens dit kwartaal toesloeg, verklaart de substantiële negatieve invloed op de omzet en inkomsten voor het hele jaar 2008. Niettegenstaande een 30% omzetgroei gerealiseerd werd over de eerste drie kwartalen van 2008, kwam de omzet over heel 2008 lichtjes lager uit op 89 miljoen €, tegenover 93 miljoen € in 2007.In het eerste kwartaal van 2009 blijft de omzet in lijn met de plannen, in tegenstelling tot H2 '08. Metris' omzetvoorspellingen geven voor 2009 een gelijkaardig omzetniveau aan als tijdens 2008 en 2007, binnen grenzen van +10% to -10%. Ondanks dat de omzetvoorspelling daalde tijdens H2 '08, is deze tijdens Q1 '09 niet meer gedaald. De kostenbesparingsrondes die tot dusver doorgevoerd werden, brachten de operationele liquide uitgaven voor 2009 terug in lijn met het niveau van 2007. De investeringsstop en de programma's ter optimalizeren van het werkkapitaal stellen Metris in staat om in 2009 een substantiële vrije kasstroom te genereren van 15% à 20% van de omzet. Deze vrije kasstroom zal gebruikt worden om de netto schuldpositie te verminderen.