De brutomarge uitgedrukt als percentage van de omzet steeg van 34 % in 2009 naar 45% in 2010 als gevolg van de daling van de kost van de verkopen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 24,42 miljoen euro, tegenover een verlies van 3,14 miljoen euro tijdens het eerste halfjaar van 2009. Het netto resultaat bedroeg 20,22 miljoen euro, tegenover een verlies van 11,56 miljoen euro.

De portefeuille van "Collateralized debt obligations" (CDO's), die aangekocht werd in de loop van 2006 (voor een totale waarde van K EUR 15.000) is gewaardeerd aan EUR 0, zijnde de beste inschatting van de reële waarde door het bestuursorgaan.

Deze reële waarde stemt overeen met het resultaat van meerdere waarderingstechnieken, inclusief de waarderingstechniek gebruik makend van data en inputs van observeerbare markten (gebaseerd op ratings van onderliggende activa) en tevens inputs die niet gebaseerd zijn op data van observeerbare markten (consistent met de waarderingstechniek gebruikt per 31 Dec 2008). De verwachte vervaldag van de CDO portefeuille is 2016-2017.

De brutomarge uitgedrukt als percentage van de omzet steeg van 34 % in 2009 naar 45% in 2010 als gevolg van de daling van de kost van de verkopen. Het bedrijfsresultaat bedroeg 24,42 miljoen euro, tegenover een verlies van 3,14 miljoen euro tijdens het eerste halfjaar van 2009. Het netto resultaat bedroeg 20,22 miljoen euro, tegenover een verlies van 11,56 miljoen euro. De portefeuille van "Collateralized debt obligations" (CDO's), die aangekocht werd in de loop van 2006 (voor een totale waarde van K EUR 15.000) is gewaardeerd aan EUR 0, zijnde de beste inschatting van de reële waarde door het bestuursorgaan. Deze reële waarde stemt overeen met het resultaat van meerdere waarderingstechnieken, inclusief de waarderingstechniek gebruik makend van data en inputs van observeerbare markten (gebaseerd op ratings van onderliggende activa) en tevens inputs die niet gebaseerd zijn op data van observeerbare markten (consistent met de waarderingstechniek gebruikt per 31 Dec 2008). De verwachte vervaldag van de CDO portefeuille is 2016-2017.