De aardappeldivisie (niet-voortgezette activiteiten) werd per 31 mei 2013 overgenomen door McCain Foods. In de vergelijkende cijfers per 30 juni 2012 zat deze divisie bijgevolg nog 3 maanden vervat.

Omzet

De geconsolideerde omzet (voortgezette activiteiten) van de periode van 3 maanden, eindigend op 30 juni 2013, bedraagt 149,1 miljoen euro. Dit is een stijging met 2,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De aardappeldivisie (niet-voortgezette activiteiten) werd per 31 mei 2013 overgenomen door McCain Foods. In de vergelijkende cijfers per 30 juni 2012 zat deze divisie bijgevolg nog 3 maanden vervat.Omzet De geconsolideerde omzet (voortgezette activiteiten) van de periode van 3 maanden, eindigend op 30 juni 2013, bedraagt 149,1 miljoen euro. Dit is een stijging met 2,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.