De evolutie van de opbrengsten in het tweede kwartaal van 2010 was voornamelijk het gevolg van:

*een daling met 2,8% van de Amerikaanse opbrengsten in lokale munteenheid, voornamelijk door een vergelijkbare omzetevolutie van -3,6% (aangepast voor de timing van Pasen) en door de negatieve impact van de timing van Pasen;

*een zeer sterke stijging van de Belgische opbrengsten met 5,8% bovenop een sterk tweede kwartaal vorig jaar, ondersteund door een vergelijkbare omzetgroei van 5,0% en nieuwe winkelopeningen;

*de sterke prestatie van Alfa Beta met een stijging van 5,5% van de opbrengsten en dat aan marktaandeel bleef winnen in een steeds moeilijker wordend economisch klimaat;

*een sterke opbrengstengroei met 19,9% aan ongewijzigde wisselkoersen in Brutomarge

De brutomarge steeg lichtjes tot 25,5% van de opbrengsten (25,4% in het tweede kwartaal van 2009) en bleef stabiel aan ongewijzigde wisselkoersen door betere aankoopvoorwaarden bij de meeste van onze operationele ondernemingen, gedeeltelijk gecompenseerd door de voortdurende prijsinvesteringen, voornamelijk bij Food Lion.

Bedrijfswinst

De bedrijfswinst daalde met 7,0% aan actuele wisselkoersen tot EUR 227 miljoen (-12,2% aan ongewijzigde wisselkoersen). De bedrijfsmarge daalde tot 4,3% van de opbrengsten (4,8% vorig jaar) voornamelijk door negatieve verkoopresultaten.

Nettowinst van voortgezette activiteiten

De nettowinst van voortgezette activiteiten daalde met 9,8% (-14,8% aan ongewijzigde wisselkoersen) en bedroeg EUR 115 miljoen, hetzij EUR 1,15 per gewoon aandeel (EUR 1,25 in 2009).

Nettowinst

Het deel van de Groep in de nettowinst bedroeg EUR 114 miljoen, een daling met 8,2% aan actuele wisselkoersen (-13,4% aan ongewijzigde wisselkoersen) tegenover 2009. De gewone winst per aandeel bedroeg EUR 1,15 (EUR 1,26 in 2009) en de verwaterde winst per aandeel EUR 1,13 (EUR 1,24 in 2009).

De evolutie van de opbrengsten in het tweede kwartaal van 2010 was voornamelijk het gevolg van: *een daling met 2,8% van de Amerikaanse opbrengsten in lokale munteenheid, voornamelijk door een vergelijkbare omzetevolutie van -3,6% (aangepast voor de timing van Pasen) en door de negatieve impact van de timing van Pasen; *een zeer sterke stijging van de Belgische opbrengsten met 5,8% bovenop een sterk tweede kwartaal vorig jaar, ondersteund door een vergelijkbare omzetgroei van 5,0% en nieuwe winkelopeningen; *de sterke prestatie van Alfa Beta met een stijging van 5,5% van de opbrengsten en dat aan marktaandeel bleef winnen in een steeds moeilijker wordend economisch klimaat; *een sterke opbrengstengroei met 19,9% aan ongewijzigde wisselkoersen in Brutomarge De brutomarge steeg lichtjes tot 25,5% van de opbrengsten (25,4% in het tweede kwartaal van 2009) en bleef stabiel aan ongewijzigde wisselkoersen door betere aankoopvoorwaarden bij de meeste van onze operationele ondernemingen, gedeeltelijk gecompenseerd door de voortdurende prijsinvesteringen, voornamelijk bij Food Lion. Bedrijfswinst De bedrijfswinst daalde met 7,0% aan actuele wisselkoersen tot EUR 227 miljoen (-12,2% aan ongewijzigde wisselkoersen). De bedrijfsmarge daalde tot 4,3% van de opbrengsten (4,8% vorig jaar) voornamelijk door negatieve verkoopresultaten. Nettowinst van voortgezette activiteiten De nettowinst van voortgezette activiteiten daalde met 9,8% (-14,8% aan ongewijzigde wisselkoersen) en bedroeg EUR 115 miljoen, hetzij EUR 1,15 per gewoon aandeel (EUR 1,25 in 2009). Nettowinst Het deel van de Groep in de nettowinst bedroeg EUR 114 miljoen, een daling met 8,2% aan actuele wisselkoersen (-13,4% aan ongewijzigde wisselkoersen) tegenover 2009. De gewone winst per aandeel bedroeg EUR 1,15 (EUR 1,26 in 2009) en de verwaterde winst per aandeel EUR 1,13 (EUR 1,24 in 2009).