Het netto courant resultaat over het derde kwartaal ligt in lijn met dat van de 2 eerste kwartalen van het boekjaar, nl. 5,35 miljoen euro (hetzij 1,34 euro per aandeel).

Over het derde kwartaal van 2009 bedroeg dit 5,78 miljoen euro (hetzij 1,45 euro per aandeel).

Het netto courant resultaat is het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat enerzijds en de negatieve variaties in de reële waarde van de niet effectieve rente-indekkingen anderzijds.

Op het einde van het derde kwartaal van het boekjaar 2010 bedroeg het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) 267,35 miljoen euro (30/06/10: 262,15 miljoen euro).

Per 30/09/10 bedroeg de intrinsieke waarde per aandeel 66,90 euro (30/06/10: 65,60 euro).

Het netto courant resultaat over het derde kwartaal ligt in lijn met dat van de 2 eerste kwartalen van het boekjaar, nl. 5,35 miljoen euro (hetzij 1,34 euro per aandeel). Over het derde kwartaal van 2009 bedroeg dit 5,78 miljoen euro (hetzij 1,45 euro per aandeel). Het netto courant resultaat is het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat enerzijds en de negatieve variaties in de reële waarde van de niet effectieve rente-indekkingen anderzijds. Op het einde van het derde kwartaal van het boekjaar 2010 bedroeg het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) 267,35 miljoen euro (30/06/10: 262,15 miljoen euro). Per 30/09/10 bedroeg de intrinsieke waarde per aandeel 66,90 euro (30/06/10: 65,60 euro).