Dit vertegenwoordigt een stijging van 9%. Deze goede prestatie is met name te verklaren door het succes van de "bundle offers" (geïntegreerde en innoverende oplossingen over de verschillende vakgebieden van de groep heen).

Deze vormen de belangrijkste strategische oriëntatie in het plan op 5 jaar, Horizon 2012.

Door het aanbod van Econocom af te stemmen op de marktbehoeften konden tijdens het 3de kwartaal verscheidene belangrijke, overmeerdere jaren lopende contractenworden ondertekend.

De directie voorziet voor het volledige boekjaar 2009 een stijging van de omzet en van het courante bedrijfsresultaat.

Dit vertegenwoordigt een stijging van 9%. Deze goede prestatie is met name te verklaren door het succes van de "bundle offers" (geïntegreerde en innoverende oplossingen over de verschillende vakgebieden van de groep heen). Deze vormen de belangrijkste strategische oriëntatie in het plan op 5 jaar, Horizon 2012. Door het aanbod van Econocom af te stemmen op de marktbehoeften konden tijdens het 3de kwartaal verscheidene belangrijke, overmeerdere jaren lopende contractenworden ondertekend. De directie voorziet voor het volledige boekjaar 2009 een stijging van de omzet en van het courante bedrijfsresultaat.