Deze prognose lag aan de bovenkant van de consensusrange, want de analisten waren uitgegaan van een omzet over het vierde kwartaal in een vork van 122,60 tot 128,60 miljoen euro. Filip De Pauw van ING was bijvoorbeeld uitgegaan van een omzet van 126,30 miljoen euro.

De omzet in West-Europa bleef stabiel in vergelijking met het 4e kwartaal 2008. Net als in de voorgaande kwartalen presteerden België en Frankrijk beter, het VK en Spanje slechter dan het gemiddelde voor de regio.

In Centraal en Oost-Europa (incl. Duitsland) daalde de omzet jaar-op-jaar met 25%. De verkoop op de Duitse markt kende een kleine terugval. De zware daling in de rest van de regio is enerzijds toe te schrijven aan de zwakke locale munt tegenover de euro en anderzijds aan de zware crisis in de bouwsector in deze regio.

In Turkije daalde de omzet uitgedrukt in euro jaar-op-jaar met 6%. De daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verzwakking van de Turkse Lire ten opzichte van de Euro. Uitgedrukt in Turkse Lire steeg de omzet met 5%. Vooral op de locale Turkse markt bleef de vraag naar Deceuninck producten sterk.

In de Verenigde Staten steeg de omzet uitgedrukt in euro jaar-op-jaar tijdens het vierde kwartaal met 9%. De omzetstijging wordt toegeschreven aan de fiscale stimuli van de Amerikaanse overheid voor de vervanging van oude ramen door moderne, energiezuiniger types.

Deze prognose lag aan de bovenkant van de consensusrange, want de analisten waren uitgegaan van een omzet over het vierde kwartaal in een vork van 122,60 tot 128,60 miljoen euro. Filip De Pauw van ING was bijvoorbeeld uitgegaan van een omzet van 126,30 miljoen euro. De omzet in West-Europa bleef stabiel in vergelijking met het 4e kwartaal 2008. Net als in de voorgaande kwartalen presteerden België en Frankrijk beter, het VK en Spanje slechter dan het gemiddelde voor de regio. In Centraal en Oost-Europa (incl. Duitsland) daalde de omzet jaar-op-jaar met 25%. De verkoop op de Duitse markt kende een kleine terugval. De zware daling in de rest van de regio is enerzijds toe te schrijven aan de zwakke locale munt tegenover de euro en anderzijds aan de zware crisis in de bouwsector in deze regio. In Turkije daalde de omzet uitgedrukt in euro jaar-op-jaar met 6%. De daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verzwakking van de Turkse Lire ten opzichte van de Euro. Uitgedrukt in Turkse Lire steeg de omzet met 5%. Vooral op de locale Turkse markt bleef de vraag naar Deceuninck producten sterk. In de Verenigde Staten steeg de omzet uitgedrukt in euro jaar-op-jaar tijdens het vierde kwartaal met 9%. De omzetstijging wordt toegeschreven aan de fiscale stimuli van de Amerikaanse overheid voor de vervanging van oude ramen door moderne, energiezuiniger types.