*Omzetstijging van 4,1% in een sterk concurrentiële en promotionele markt.

*Daling van de brutowinstmarge met 48 basispunten tot 24,9% door het goedkopere bestedingspatroon van de consument en door toegenomen concurrentie.

*Het marktaandeel van Colruyt Laagste Prijzen bleef stabiel op 25,9% over het volledige jaar. Haar laagsteprijzenstrategie werd doorheen het gehele jaar consistent toegepast, voor elk product, op elk moment.

*Bedrijfsresultaat 5,3% lager dan vorig jaar.

*Netto resultaat in lijn met vorig boekjaar (-1,1%) door betere financiële inkomsten en minder uitzonderlijke waardeverminderingen.

*Toename van de netto geldmiddelen en kasequivalenten met EUR 98 miljoen tot EUR 602 miljoen EUR.

*Omzetstijging van 4,1% in een sterk concurrentiële en promotionele markt. *Daling van de brutowinstmarge met 48 basispunten tot 24,9% door het goedkopere bestedingspatroon van de consument en door toegenomen concurrentie. *Het marktaandeel van Colruyt Laagste Prijzen bleef stabiel op 25,9% over het volledige jaar. Haar laagsteprijzenstrategie werd doorheen het gehele jaar consistent toegepast, voor elk product, op elk moment. *Bedrijfsresultaat 5,3% lager dan vorig jaar. *Netto resultaat in lijn met vorig boekjaar (-1,1%) door betere financiële inkomsten en minder uitzonderlijke waardeverminderingen. *Toename van de netto geldmiddelen en kasequivalenten met EUR 98 miljoen tot EUR 602 miljoen EUR.