Het orderboek op 1 oktober houdt stand en bedraagt 1.981 miljoen euro in vergelijking met 2.024 miljoen euro begin dit jaar.

De omzet van de pool bouw voor de eerste 9 maanden van het jaar bedraagt 515 miljoen euro (561 miljoen voor dezelfde periode in 2009), dat is een daling met 8%.

De dalende activiteit wordt vooral vastgesteld in de activiteit gebouwen voor de privésector en dan vooral in het Groothertogdom Luxemburg. In Vlaanderen en Nederland blijft de activiteit, onder impuls van de grote burgerlijke bouwprojecten, stabiel en vergelijkbaar met het vorige boekjaar.

Op internationaal vlak is de omzet weliswaar nog beperkt, maar neemt aanzienlijk toe.

Het orderboek van de pool bouw ligt lager en bedraagt 794 miljoen euro (845 miljoen op 1 januari 2010). Deze daling van het orderboek is vooral toe te schrijven aan Centraal Europa waar CFE voor privé-investeerders werkt.

In de burgerlijke bouwkundeactiviteit is het orderboek aan het afnemen door de uitvoering van enkele grote infrastructuurprojecten. Het internationale orderboek neemt dan weer toe.

Voor de baggerwerken wordt de stijging van de activiteit vastgesteld in het eerste semester bevestigd. De omzet van DEME bedraagt 1.315 miljoen euro (100%), in vergelijking met 1.008 miljoen eind september 2009.

Dat is een stijging met meer dan 30%. Het orderboek bereikt dan weer 2.122 miljoen euro op 1 oktober en dat is precies hetzelfde bedrag als bij het begin van het boekjaar.

Het derde trimester werd gekenmerkt door nieuwe contracten in Rusland en Angola en de toekenning van twee belangrijke opdrachten voor de bouw van offshore windmolenparken in de Duitse territoriale wateren.

Het orderboek op 1 oktober houdt stand en bedraagt 1.981 miljoen euro in vergelijking met 2.024 miljoen euro begin dit jaar. De omzet van de pool bouw voor de eerste 9 maanden van het jaar bedraagt 515 miljoen euro (561 miljoen voor dezelfde periode in 2009), dat is een daling met 8%. De dalende activiteit wordt vooral vastgesteld in de activiteit gebouwen voor de privésector en dan vooral in het Groothertogdom Luxemburg. In Vlaanderen en Nederland blijft de activiteit, onder impuls van de grote burgerlijke bouwprojecten, stabiel en vergelijkbaar met het vorige boekjaar. Op internationaal vlak is de omzet weliswaar nog beperkt, maar neemt aanzienlijk toe. Het orderboek van de pool bouw ligt lager en bedraagt 794 miljoen euro (845 miljoen op 1 januari 2010). Deze daling van het orderboek is vooral toe te schrijven aan Centraal Europa waar CFE voor privé-investeerders werkt. In de burgerlijke bouwkundeactiviteit is het orderboek aan het afnemen door de uitvoering van enkele grote infrastructuurprojecten. Het internationale orderboek neemt dan weer toe. Voor de baggerwerken wordt de stijging van de activiteit vastgesteld in het eerste semester bevestigd. De omzet van DEME bedraagt 1.315 miljoen euro (100%), in vergelijking met 1.008 miljoen eind september 2009. Dat is een stijging met meer dan 30%. Het orderboek bereikt dan weer 2.122 miljoen euro op 1 oktober en dat is precies hetzelfde bedrag als bij het begin van het boekjaar. Het derde trimester werd gekenmerkt door nieuwe contracten in Rusland en Angola en de toekenning van twee belangrijke opdrachten voor de bouw van offshore windmolenparken in de Duitse territoriale wateren.