• Netto-omzet 2013 daalt met 10% naar € 357,4 miljoen (2012: € 397,3 miljoen).

• Brutomarge stijgt naar 56,9% (2012: 56,3%).

• Eenmalige lasten voor met name vereenvoudiging formuleportfolio Benelux en winkelsluitingen in Spanje bedragen € 7,4 miljoen.

• Nettowinst 2013 inclusief eenmalige lasten en afwaarderingen daalt met 43,1% naar € 8,2 miljoen (2012: € 14,4 miljoen); winst per aandeel € 0,38 (2012: € 0,67).

• Genormaliseerde nettowinst 2013 (exclusief eenmalige lasten) daalt met 36,8% naar € 14,0 miljoen (2012: € 22,2 miljoen); genormaliseerde winst per aandeel € 0,65 (2012: € 1,02).

• Dividendvoorstel: € 0,27 per aandeel, pay-out ratio 72%.

• Netto-omzet 2013 daalt met 10% naar € 357,4 miljoen (2012: € 397,3 miljoen). • Brutomarge stijgt naar 56,9% (2012: 56,3%). • Eenmalige lasten voor met name vereenvoudiging formuleportfolio Benelux en winkelsluitingen in Spanje bedragen € 7,4 miljoen. • Nettowinst 2013 inclusief eenmalige lasten en afwaarderingen daalt met 43,1% naar € 8,2 miljoen (2012: € 14,4 miljoen); winst per aandeel € 0,38 (2012: € 0,67). • Genormaliseerde nettowinst 2013 (exclusief eenmalige lasten) daalt met 36,8% naar € 14,0 miljoen (2012: € 22,2 miljoen); genormaliseerde winst per aandeel € 0,65 (2012: € 1,02). • Dividendvoorstel: € 0,27 per aandeel, pay-out ratio 72%.