Door verschillende (nog niet rendabele) greenfieldactiviteiten, integratieprojecten, de uitbouw van Arseus Corporate, de lager dan verwachte omzet bij Arseus Dental en Corilus en bijkomende afschrijvingen op verbruiksgoederen bij Arseus Dental en de daarmee gepaard gaande aanpassing van de organisatie, kan verwacht worden dat de recurring EBITDA in 2008 zal zijn toegenomen ten opzichte van 2007, doch in mindere mate dan de omzetgroei.

De algehele economische teruggang in aanmerking nemende en uitgaande van de bestaande portfolio van Arseus, verwacht het management, dankzij de vele nieuwe projecten, distributies, synergieën en de versterkte managementstructuur, voor 2009 een omzetgroei tussen 5 en 10%.

Dankzij de verwachte positieve bijdrage van de opgestarte greenfieldactiviteiten, integraties, productieoptimalisatie en een onmiddellijk opgestart kostenbesparingsprogramma, wordt verwacht dat de recurring EBITDA in 2009 sneller groeit dan de omzet.

Door verschillende (nog niet rendabele) greenfieldactiviteiten, integratieprojecten, de uitbouw van Arseus Corporate, de lager dan verwachte omzet bij Arseus Dental en Corilus en bijkomende afschrijvingen op verbruiksgoederen bij Arseus Dental en de daarmee gepaard gaande aanpassing van de organisatie, kan verwacht worden dat de recurring EBITDA in 2008 zal zijn toegenomen ten opzichte van 2007, doch in mindere mate dan de omzetgroei.De algehele economische teruggang in aanmerking nemende en uitgaande van de bestaande portfolio van Arseus, verwacht het management, dankzij de vele nieuwe projecten, distributies, synergieën en de versterkte managementstructuur, voor 2009 een omzetgroei tussen 5 en 10%. Dankzij de verwachte positieve bijdrage van de opgestarte greenfieldactiviteiten, integraties, productieoptimalisatie en een onmiddellijk opgestart kostenbesparingsprogramma, wordt verwacht dat de recurring EBITDA in 2009 sneller groeit dan de omzet.