De omzetcijfers van Agfa HealthCare weerspiegelden volgens het bedrijf zelf de impact van de langere besluitvormingsprocessen voor investeringen in IT en apparatuur.


De omzetdaling woog op de productie-efficiëntie door een verminderd gebruik van de capaciteit. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve effecten van de lagere grondstofprijzen. Bijgevolg daalde de recurrente brutowinstmarge van 32,6% van de omzet in het tweede kwartaal van 2008 tot 31,6%.

Daartegenover staat dat de daling ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van vorig jaar kleiner was dan in het eerste kwartaal van 2009. Bank Degroof had gerekend op een marge van 32,5%.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde van 66 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2008 tot 64 miljoen euro. De recurrente EBIT steeg van 37 miljoen
euro tot 38 miljoen euro. KBC Securities had een stabiele EBIT in het vooruitzicht gesteld.

Het nettoresultaat kwam uit op min 9 miljoen euro, tegenover 3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2008.

Agfa-Gevaert is geneigd te geloven dat de crisisgebonden achteruitgang in zijn belangrijkste markten het laagste niveau bereikt heeft. Het blijft echter onmogelijk om te voorspellen wanneer de markten weer zullen opleven en wanneer de vraag zich zal herstellen.

De omzetcijfers van Agfa HealthCare weerspiegelden volgens het bedrijf zelf de impact van de langere besluitvormingsprocessen voor investeringen in IT en apparatuur. De omzetdaling woog op de productie-efficiëntie door een verminderd gebruik van de capaciteit. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve effecten van de lagere grondstofprijzen. Bijgevolg daalde de recurrente brutowinstmarge van 32,6% van de omzet in het tweede kwartaal van 2008 tot 31,6%. Daartegenover staat dat de daling ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van vorig jaar kleiner was dan in het eerste kwartaal van 2009. Bank Degroof had gerekend op een marge van 32,5%. De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde van 66 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2008 tot 64 miljoen euro. De recurrente EBIT steeg van 37 miljoen euro tot 38 miljoen euro. KBC Securities had een stabiele EBIT in het vooruitzicht gesteld. Het nettoresultaat kwam uit op min 9 miljoen euro, tegenover 3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2008.Agfa-Gevaert is geneigd te geloven dat de crisisgebonden achteruitgang in zijn belangrijkste markten het laagste niveau bereikt heeft. Het blijft echter onmogelijk om te voorspellen wanneer de markten weer zullen opleven en wanneer de vraag zich zal herstellen.