Gezien haar financiële situatie heeft geen enkele privé-investeerder (laat staan de beurs) zich bereid getoond om kapitaal te verschaffen.

Een samenwerking met een andere autobouwer (Dongfeng, de tweede belangrijkste Chinese autobouwer) en de Franse

overheid was dan ook de enige oplossing.

De historische aandeelhouders van de Peugeotfamilie zien hun belang teruglopen van 25,40% tot 14% van het kapitaal.

De details van de kapitaalverhoging van 3,8 miljard euro (met een verdubbeling van het aantal aandelen), die zal plaatsvinden

van midden april tot begin mei, zullen in 3 stappen tot standkomen :

1/ een kapitaalverhoging met 1,05 miljard euro waarvan Dongfeng en de Franse overheid elk de helft voor hun rekening nemen aan een koers van 7,5 euro.

2/ een kapitaalverhoging met voorkeurrecht voor alle aandeelhouders (inclusief Dongfeng en de Franse overheid). De prijs van de aandelen is nog niet bepaald.

3/ Tenslotte de toewijzing van inschrijvingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van PSA (exclusief Dongfeng en de Franse overheid) met een uitoefenprijs van 7,5 euro (3 nieuwe aandelen voor 10 uitgeoefende inschrijvingsrechten).

Dit vers kapitaal moet Peugeot toelaten zich te versterken in de opkomende landen (Latijns-Amerika, Rusland en Azië), haar nettoschuld te verminderen en te investeren in nieuwe technologieën (inclusief hybride voertuigen). Delaunay heeft het advies voor Peugeot verlaagd van kopen naar houden.

Gezien haar financiële situatie heeft geen enkele privé-investeerder (laat staan de beurs) zich bereid getoond om kapitaal te verschaffen. Een samenwerking met een andere autobouwer (Dongfeng, de tweede belangrijkste Chinese autobouwer) en de Franse overheid was dan ook de enige oplossing. De historische aandeelhouders van de Peugeotfamilie zien hun belang teruglopen van 25,40% tot 14% van het kapitaal. De details van de kapitaalverhoging van 3,8 miljard euro (met een verdubbeling van het aantal aandelen), die zal plaatsvinden van midden april tot begin mei, zullen in 3 stappen tot standkomen : 1/ een kapitaalverhoging met 1,05 miljard euro waarvan Dongfeng en de Franse overheid elk de helft voor hun rekening nemen aan een koers van 7,5 euro. 2/ een kapitaalverhoging met voorkeurrecht voor alle aandeelhouders (inclusief Dongfeng en de Franse overheid). De prijs van de aandelen is nog niet bepaald. 3/ Tenslotte de toewijzing van inschrijvingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van PSA (exclusief Dongfeng en de Franse overheid) met een uitoefenprijs van 7,5 euro (3 nieuwe aandelen voor 10 uitgeoefende inschrijvingsrechten). Dit vers kapitaal moet Peugeot toelaten zich te versterken in de opkomende landen (Latijns-Amerika, Rusland en Azië), haar nettoschuld te verminderen en te investeren in nieuwe technologieën (inclusief hybride voertuigen). Delaunay heeft het advies voor Peugeot verlaagd van kopen naar houden.