"Ondanks de teruglopende omzet, mede door de marktomstandigheden en felle concurrentie, zien we dat het resultaat redelijk op peil blijft. Dit laat zien dat de toegevoegde waarde van de integrale aanpak en het sturen op marge boven volume effect heeft. Echter, de omstandigheden blijven slecht. Terwijl de verkoop aan particulieren enigszins toeneemt, en het consumentenvertrouwen zich beperkt lijkt te herstellen, komen transacties met zowel corporaties als beleggers moeizamer tot stand. Onze orderportefeuille is afgenomen ten opzichte van vorig jaar en enkele grote projecten lopen ten einde, waaronder de spoedpakketten bij Wegen. Ondanks deze lastige omstandigheden blijven we anticiperen op vernieuwing en verbetering van onze onderneming. De aandacht en spin off van de Smart Highway, de herontwikkeling van de Wijnhaven in Den Haag en de Dutch Design Award voor het opdrachtgeverschap van het Nationaal Militair Museum zijn daar voorbeelden van. Hiermee hebben we een stabiele uitgangspositie voor 2014 gecreëerd."

"Ondanks de teruglopende omzet, mede door de marktomstandigheden en felle concurrentie, zien we dat het resultaat redelijk op peil blijft. Dit laat zien dat de toegevoegde waarde van de integrale aanpak en het sturen op marge boven volume effect heeft. Echter, de omstandigheden blijven slecht. Terwijl de verkoop aan particulieren enigszins toeneemt, en het consumentenvertrouwen zich beperkt lijkt te herstellen, komen transacties met zowel corporaties als beleggers moeizamer tot stand. Onze orderportefeuille is afgenomen ten opzichte van vorig jaar en enkele grote projecten lopen ten einde, waaronder de spoedpakketten bij Wegen. Ondanks deze lastige omstandigheden blijven we anticiperen op vernieuwing en verbetering van onze onderneming. De aandacht en spin off van de Smart Highway, de herontwikkeling van de Wijnhaven in Den Haag en de Dutch Design Award voor het opdrachtgeverschap van het Nationaal Militair Museum zijn daar voorbeelden van. Hiermee hebben we een stabiele uitgangspositie voor 2014 gecreëerd."