We weten niet zeker of de financiële markten deze week wel op de eerste plaats oog zullen hebben voor de economische data. De focus zou weleens kunnen liggen op alle informatie over de nieuwe variant van het coronavirus. Die omikronvariant lijkt de zaak helemaal te hebben overgenomen, en dat veroorzaakte op vrijdag 26 november de slechtste beurssessie van 2021 op heel wat aandelenbeurzen.
...

We weten niet zeker of de financiële markten deze week wel op de eerste plaats oog zullen hebben voor de economische data. De focus zou weleens kunnen liggen op alle informatie over de nieuwe variant van het coronavirus. Die omikronvariant lijkt de zaak helemaal te hebben overgenomen, en dat veroorzaakte op vrijdag 26 november de slechtste beurssessie van 2021 op heel wat aandelenbeurzen.Dat het om een nog besmettelijker variant gaat dan de deltavariant, lijkt een zekerheid. Maar maakt die variant de mens ook even ziek? De eerste verhalen uit Zuid-Afrika geven aan dat het met dat laatste voorlopig mee lijkt te vallen. Al moeten we met die informatie heel voorzichtig omspringen. Over de werkzaamheid van de vaccins tegen de omikronvariant is het echt nog gissen. We zullen nog enkele dagen tot weken nodig hebben om daar meer duidelijkheid over te krijgen. U weet dat financiële markten houden van duidelijkheid en onzekerheid haten. Heel wat investeerders zullen dan ook veel aandacht hebben voor nieuws over de nieuwe virusvariant.Maar er komt deze week wel degelijk ook belangwekkend economisch en financieel nieuws. We kijken vooral uit naar drie evenementen. Vooreerst worden de Europese inflatiecijfers bekendgemaakt. De verwachting is dat de inflatie in de eurozone in november verder is gestegen naar 4,3 procent, van 4,1 procent in oktober. Het hoogste inflatiecijfer in de eurozone sinds de invoering van de euro in 1999 komt in zicht. Dat zal de druk op de Europese Centrale Bank (ECB)vergrotenom, in navolging van de Federal Reserve, het stimulusprogramma te beginnen afbouwen. Een beslissing daarover volgt in principe op de ECB-vergadering van 16 december. Daarnaast is het op vrijdag uitkijken naar het banenrapport voor november in de Verenigde Staten. Economen en strategen verwachten voor november een half miljoen nieuwe banen, net als in oktober (531.000). De werkloosheidsgraad zou verder afnemen van 4,6 naar 4,5 procent. Dat zou bevestigen dat de tapering kan doorgaan. Tot slot zal er ook aandacht zijn voor de vergadering van het oliekartel OPECen zijn bondgenoten (zoals Rusland) op donderdag. Die zouden de productieverhoging met 400.000 vaten per dag bevestigen, maar daarover is twijfel ontstaan, nadat de VS en andere landen beslist hebben een deel van hun strategische reserves in te zetten om de opmars van de olieprijs te stoppen. Tot grote ontsteltenis van de OPEC+. Dat kan het verbond doen beslissen de geplande productieverhoging uit te stellen. De MSCI Emerging Markets-index leek begin dit jaar de andere indexen te zullen volgen in hun fraaie klim. De herstelbeweging na de verkiezing van de gematigde Joe Biden tot Amerikaanse president kwam niks te vroeg. De periode 2010-2020 was niet het decennium van de emerging markets. Een belegging in de MSCI Emerging Markets-index bracht de voorbije tien jaar gemiddeld 6,2 procent per jaar op, of een return (koersevolutie + dividenden) van 83 procent, omdat de index met amper 39 procent steeg. Veel beter verging het de MSCI World-index. In dezelfde periode haalde die een opbrengst van 266 procent, of gemiddeld 13,9 procent per jaar, een verschil van liefst 183 procent.Sinds het voorjaar zijn de opkomende markten terug bij af. De MSCI Emerging Markets-index dook weer lager, terwijl de MSCI World-index zijn opmars voortzette. Sinds begin dit jaar is er weer een kloof, met 0 versus 26 procent in het nadeel van de opkomende markten.Er zijn drie belangrijke oorzaken: de minder snelle uitrol van de vaccinaties in de meeste opkomende landen, de sterke dollar houdt Amerikaanse investeerders in eigen land, en de aanval van de Chinese autoriteiten op hun machtige techgiganten. Dat veroorzaakte een vertrouwensbreuk bij de internationale investeerders. En Chinese aandelen wegen zwaar in alle emerging markets-indexen.Vanaf volgend jaar verwachten we evenwel een flink herstel. De argumenten om op de lange termijn in de opkomende landen te beleggen, zijn er nog altijd. In de westerse wereld staat de middenklasse onder druk, terwijl ze in de opkomende markten nog gestaag groeit, wat wijst op een toename van de koopkracht. Daar waar in de Verenigde Staten slechts 65 miljoen millennials wonen en in de Europese Unie amper 60 miljoen, zijn er dat in Azië alleen al 800 miljoen, en ook in Afrika en Latijns-Amerika gaat het om honderden miljoenen. Die jonge bevolking staat voor een stevig groeipotentieel de komende jaren en zelfs decennia. De economie wordt er in snel tempo gedigitaliseerd.Maar ook in 2022 verwachten we al beterschap. Iedereen lijkt positief voor de dollar, zodat de Amerikaanse munt weleens op een (tussentijdse) piek beland zou kunnen zijn. In de opkomende markten kan de vaccinatiegraad nog flink stijgen in de komende maanden. De Chinese autoriteiten hebben hun punt ten aanzien van de techgiganten gemaakt, waardoor we de rust geleidelijk aan zien terugkeren volgend jaar. Tenslotte hebben de Chinezen er geen enkel belang bij de dynamiek van de techgiganten volledig te breken. Tot slot zijn de aandelen uit de opkomende markten gemiddeld 35 procent goedkoper dan die in de mature markten. Dat is zelden of nooit gebeurd, en het vergroot de kansen op een inhaalbeweging.