Zo gaat Omega Pharma ook in 2009 verder de vruchten plukken van de ingezette geografische expansie. Recent verworven of opgebouwde verkoopplatformen in nieuwe, veelbelovende markten kunnen mede de basis vormen voor een voortgezette, jarenlange groei.

De opmerkelijke prestatie van 2008 in de Emerging Markets rechtvaardigt de assumptie dat de markt voor de gezondheids- en verzorgingsproducten van Omega Pharma hier structureel zal blijven groeien - zelfs in minder goede economische tijden.

De groeihervatting van de generieke geneesmiddelen in België is eveneens een opportuniteit. In de meer mature West-Europese OTC-organisaties van Omega Pharma moet de combinatie van synergieën (geografische roll-out van succesvolle producten) met nieuwe innovatieve producten, de competitieve positie van veel lokale organisaties verbeteren.

Tevens zal Omega Pharma blijvend aandacht besteden aan de product mix, waarbij producten met een optimale prijs/kwaliteitverhouding in de huidige economische omgeving een vaste waarde vormen.

Op basis van al deze voorbereidingen zou Omega Pharma in normale economische omstandigheden een sterk 2009 tegemoet gaan.

Omdat in de actuele, gewijzigde omgeving - waarin Omega Pharma nog steeds zwak tot matig recessiegevoelig blijkt - niet alle voorbereidingen optimaal tot hun recht kunnen komen, leidt de combinatie van de verschillende factoren naar verwachting slechts tot een lichte groei.

Op het vlak van de rendabiliteit maakt Omega Pharma momenteel al volop gebruik van de ontstane deflatie van veel voor de groep belangrijke diensten (transport, marketing,...) om de activiteiten even sterk of nog sterker te ondersteunen met verlaagde kostenbasis.

Dit doortastend kostenbesparingsproject moet minimum 30 miljoen euro besparingen en een verbetering van het werkkapitaal met ruim 20 miljoen euro opleveren, zonder verlies aan marktaandeel en met behoud van de interne dynamiek.

Dit plan werd intussen in alle landen geïntroduceerd en wordt consequent uitgevoerd. De verwachte lichte omzetgroei, gecombineerd met het kostenbesparingsprogramma en lagere financiële lasten, kunnen in 2009 een positieve invloed hebben op de netto winst per aandeel.

Zo gaat Omega Pharma ook in 2009 verder de vruchten plukken van de ingezette geografische expansie. Recent verworven of opgebouwde verkoopplatformen in nieuwe, veelbelovende markten kunnen mede de basis vormen voor een voortgezette, jarenlange groei. De opmerkelijke prestatie van 2008 in de Emerging Markets rechtvaardigt de assumptie dat de markt voor de gezondheids- en verzorgingsproducten van Omega Pharma hier structureel zal blijven groeien - zelfs in minder goede economische tijden. De groeihervatting van de generieke geneesmiddelen in België is eveneens een opportuniteit. In de meer mature West-Europese OTC-organisaties van Omega Pharma moet de combinatie van synergieën (geografische roll-out van succesvolle producten) met nieuwe innovatieve producten, de competitieve positie van veel lokale organisaties verbeteren.Tevens zal Omega Pharma blijvend aandacht besteden aan de product mix, waarbij producten met een optimale prijs/kwaliteitverhouding in de huidige economische omgeving een vaste waarde vormen.Op basis van al deze voorbereidingen zou Omega Pharma in normale economische omstandigheden een sterk 2009 tegemoet gaan. Omdat in de actuele, gewijzigde omgeving - waarin Omega Pharma nog steeds zwak tot matig recessiegevoelig blijkt - niet alle voorbereidingen optimaal tot hun recht kunnen komen, leidt de combinatie van de verschillende factoren naar verwachting slechts tot een lichte groei.Op het vlak van de rendabiliteit maakt Omega Pharma momenteel al volop gebruik van de ontstane deflatie van veel voor de groep belangrijke diensten (transport, marketing,...) om de activiteiten even sterk of nog sterker te ondersteunen met verlaagde kostenbasis. Dit doortastend kostenbesparingsproject moet minimum 30 miljoen euro besparingen en een verbetering van het werkkapitaal met ruim 20 miljoen euro opleveren, zonder verlies aan marktaandeel en met behoud van de interne dynamiek. Dit plan werd intussen in alle landen geïntroduceerd en wordt consequent uitgevoerd. De verwachte lichte omzetgroei, gecombineerd met het kostenbesparingsprogramma en lagere financiële lasten, kunnen in 2009 een positieve invloed hebben op de netto winst per aandeel.