Per saldo zijn de resultaten aanvaardbaar. Zelfs als het bedrijfsresultaat ná niet-recurrente kosten als basis wodt genomen (98,58 mln EUR), dan rest er een behoorlijke bedrijfswinstmarge (12,2%) en nettowinstmarge (6,7%).

Netto was er een winst per aandeel van 2,81 EUR (vóór uitzonderlijke lasten) en 2,30 EUR (ná uitzonderlijke lasten), goed voor een rendement op eigen vermogen (25,37 EUR per aandeel) van resp. 11,4% en 9,4%.

De nettoschuld liep op tot 433,3 mln EUR (gearing 56%) door de toename van het werkkapitaal (42 mln EUR) en de inkoop van eigen aandelen (47,7 mln EUR).

Voor 2009 mikt de groep op een lichte omzetgroei en een verbetering van het resultaat. Vraag is of de geplande kostenbesparingen van minimum 30 mln EUR haalbaar zijn en zullen opwegen tegen de zwakke conjunctuur en de valuta-handicap (pond en Oost-Europese munten).

SG Private Banking gaat voorlopig uit van een nettowinst van 2,45 EUR per aandeel en verlaagt daarom het koersdoel van 35 naar 28 EUR. De analisten van de bank handhaven niettemin het koopadvies.

Per saldo zijn de resultaten aanvaardbaar. Zelfs als het bedrijfsresultaat ná niet-recurrente kosten als basis wodt genomen (98,58 mln EUR), dan rest er een behoorlijke bedrijfswinstmarge (12,2%) en nettowinstmarge (6,7%). Netto was er een winst per aandeel van 2,81 EUR (vóór uitzonderlijke lasten) en 2,30 EUR (ná uitzonderlijke lasten), goed voor een rendement op eigen vermogen (25,37 EUR per aandeel) van resp. 11,4% en 9,4%. De nettoschuld liep op tot 433,3 mln EUR (gearing 56%) door de toename van het werkkapitaal (42 mln EUR) en de inkoop van eigen aandelen (47,7 mln EUR). Voor 2009 mikt de groep op een lichte omzetgroei en een verbetering van het resultaat. Vraag is of de geplande kostenbesparingen van minimum 30 mln EUR haalbaar zijn en zullen opwegen tegen de zwakke conjunctuur en de valuta-handicap (pond en Oost-Europese munten). SG Private Banking gaat voorlopig uit van een nettowinst van 2,45 EUR per aandeel en verlaagt daarom het koersdoel van 35 naar 28 EUR. De analisten van de bank handhaven niettemin het koopadvies.