Omwille van het grote aantal op stapel staande introducties van Star Brands in talrijke nieuwe landen, en mits de lichte accentverschuiving naar merken met een goede prijs/kwaliteitsverhouding of een sterke innovatiekracht, kan Omega Pharma de eerder aangekondigde verwachting van een lichte omzettoename op jaarbasis bevestigen voor 2009.

Tegelijk bereidt Omega Pharma momenteel belangrijke projecten voor die de rentabiliteit en groei van de onderneming in de toekomst structureel ten goede zullen komen.

Zo zal Omega Pharma op 28 april haar 50%-participatie formaliseren in de eerder aangekondigde joint-venture in India, die vanaf de tweede jaarhelft bepaalde producten van Omega Pharma lokaal gaat produceren en vermarkten.

Omwille van het grote aantal op stapel staande introducties van Star Brands in talrijke nieuwe landen, en mits de lichte accentverschuiving naar merken met een goede prijs/kwaliteitsverhouding of een sterke innovatiekracht, kan Omega Pharma de eerder aangekondigde verwachting van een lichte omzettoename op jaarbasis bevestigen voor 2009.Tegelijk bereidt Omega Pharma momenteel belangrijke projecten voor die de rentabiliteit en groei van de onderneming in de toekomst structureel ten goede zullen komen. Zo zal Omega Pharma op 28 april haar 50%-participatie formaliseren in de eerder aangekondigde joint-venture in India, die vanaf de tweede jaarhelft bepaalde producten van Omega Pharma lokaal gaat produceren en vermarkten.