Option is de aangekondigde kost- en personeelsbesparingen aan het afronden, die nu resulteren in een veel kleinere en flexibeler organisatie.

Vandaag stelt het bedrijf 320 mensen tewerk, waar dat er eind 2008 nog 750 waren. In de context van deze organisatorische wijzigingen en de recente kapitaalsverhoging heeft de Raad van Bestuur besloten dat Jan Callewaert de juiste persoon is om het bedrijf weer op het pad van de groei te brengen.

Om het bedrijf aan te passen aan het nieuwe operationele model, om overlappingen van taken te vermijden en om de beslissingsprocessen transparanter te maken, werd ook beslist om af te zien van de functie van COO. Als onmiddellijk gevolg van deze beslissing heeft Philippe Rogge, in onderling overleg, het bedrijf verlaten.

Option is de aangekondigde kost- en personeelsbesparingen aan het afronden, die nu resulteren in een veel kleinere en flexibeler organisatie. Vandaag stelt het bedrijf 320 mensen tewerk, waar dat er eind 2008 nog 750 waren. In de context van deze organisatorische wijzigingen en de recente kapitaalsverhoging heeft de Raad van Bestuur besloten dat Jan Callewaert de juiste persoon is om het bedrijf weer op het pad van de groei te brengen. Om het bedrijf aan te passen aan het nieuwe operationele model, om overlappingen van taken te vermijden en om de beslissingsprocessen transparanter te maken, werd ook beslist om af te zien van de functie van COO. Als onmiddellijk gevolg van deze beslissing heeft Philippe Rogge, in onderling overleg, het bedrijf verlaten.