Een eventuele olieschok zou een ernstige bedreiging vormen voor het kwetsbare economische herstel dat zich nu aftekent, des te meer omdat de ECB, in schrille tegenstelling tot haar Amerikaanse tegenhanger, alle hulpinterventies aan de perifere economieën steriliseert, zodat de herfinancierings¬tarieven de afgelopen weken onder druk kwamen te staan en de Eonia-rente zelfs de doelstelling van de Centrale Bank overschreed en de maand boven 1,3% afsloot.

Een eventuele olieschok zou een ernstige bedreiging vormen voor het kwetsbare economische herstel dat zich nu aftekent, des te meer omdat de ECB, in schrille tegenstelling tot haar Amerikaanse tegenhanger, alle hulpinterventies aan de perifere economieën steriliseert, zodat de herfinancierings¬tarieven de afgelopen weken onder druk kwamen te staan en de Eonia-rente zelfs de doelstelling van de Centrale Bank overschreed en de maand boven 1,3% afsloot.