WTI steeg met 9,36% waarmee het verlies in juni weer teniet werd gedaan. Dit toont vooral hoe negatief het sentiment in de oliemarkt is dezer dagen, schrijft Goldman Sachs in de nieuwe Energy Weekly, en hoe men zich laat beïnvloeden door beleidsmakers.

In de onderhandelingen met Iran is géén vooruitgang geboekt en de Amerikaanse en Europese sancties tegen dat land zijn dus van start gegaan en zullen zich op de oliemarkt laten voelen.

Ook prijzen voor basismetalen kunnen blijven stijgen

Ondanks de zwakke economische cijfers zal uiteindelijk de vraag naar olie sneller groeien dan de aanvoer met navenant resultaat voor de prijsontwikkeling, verwacht Goldman Sachs.

De bank blijft ook positief over de toekomstige ontwikkeling van de prijzen van aluminium en koper - zie de Metal Detector.

WTI steeg met 9,36% waarmee het verlies in juni weer teniet werd gedaan. Dit toont vooral hoe negatief het sentiment in de oliemarkt is dezer dagen, schrijft Goldman Sachs in de nieuwe Energy Weekly, en hoe men zich laat beïnvloeden door beleidsmakers. In de onderhandelingen met Iran is géén vooruitgang geboekt en de Amerikaanse en Europese sancties tegen dat land zijn dus van start gegaan en zullen zich op de oliemarkt laten voelen.Ook prijzen voor basismetalen kunnen blijven stijgen Ondanks de zwakke economische cijfers zal uiteindelijk de vraag naar olie sneller groeien dan de aanvoer met navenant resultaat voor de prijsontwikkeling, verwacht Goldman Sachs. De bank blijft ook positief over de toekomstige ontwikkeling van de prijzen van aluminium en koper - zie de Metal Detector.