Voor de WTI-prijs geldt net het omgekeerde. Deze daalde van 99,03 USD per vat begin 2012 tot 91,88 USD op het einde van het jaar. De gemiddelde prijs over 2012 beliep 94,2 USD per vat, een daling tegenover een gemiddelde van 95,1 USD in 2011.

Als verklarende factoren worden de onderbrekingen van de productie in de Noordzee, de geopolitieke spanningen en sterk toegenomen tradingverrichtingen in de Brentcontracten vermeld, terwijl er in de Verenigde Staten en Canada een forse toename was van de productie van schaalolie.

Voor de WTI-prijs geldt net het omgekeerde. Deze daalde van 99,03 USD per vat begin 2012 tot 91,88 USD op het einde van het jaar. De gemiddelde prijs over 2012 beliep 94,2 USD per vat, een daling tegenover een gemiddelde van 95,1 USD in 2011. Als verklarende factoren worden de onderbrekingen van de productie in de Noordzee, de geopolitieke spanningen en sterk toegenomen tradingverrichtingen in de Brentcontracten vermeld, terwijl er in de Verenigde Staten en Canada een forse toename was van de productie van schaalolie.