Blijkbaar maken de handelaren zich niet ongerust over een gebrek aan olie op de markt, ondanks de oplopende spanningen in verschillende delen van de wereld. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de geruststellende aanwezigheid van de grote Amerikaanse voorraden aan schaalolie en -aardgas.

Volgens de analisten was de olieprijs, rekening gehouden met prijscorrigerende factoren, nog nooit zo duur in de afgelopen 150 jaar. Het is geleden van de Pennsylvania Boom, het begin van de exploitatie van de Amerikaanse olievoorraden, dat nog zo veel voor een vat ruwe olie moest worden betaald.

Blijkbaar maken de handelaren zich niet ongerust over een gebrek aan olie op de markt, ondanks de oplopende spanningen in verschillende delen van de wereld. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de geruststellende aanwezigheid van de grote Amerikaanse voorraden aan schaalolie en -aardgas. Volgens de analisten was de olieprijs, rekening gehouden met prijscorrigerende factoren, nog nooit zo duur in de afgelopen 150 jaar. Het is geleden van de Pennsylvania Boom, het begin van de exploitatie van de Amerikaanse olievoorraden, dat nog zo veel voor een vat ruwe olie moest worden betaald.