Dat geldt op de eerste plaats voor de BBP-cijfers, die door Gambles als de minst geloofwaardige van allemaal mogen worden beschouwd. Ze worden bovendien op de voet gevolgd door de inflatiecijfers (de consumentenprijzenindex) en de werkloosheidscijfers.

Of met andere woorden: alle belangrijke macro-economische indicatoren die door de regering in Beijing worden bekendgemaakt, zijn volledig onbetrouwbaar. Dat maakt dat het bijzonder moeilijk is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de algemene economische situatie.

Olieconsumptie, autoverkopen enzovoort

Welke indicatoren zijn dan wel betrouwbaar? Volgens Gambles wordt best gekeken naar die indicatoren die niet rechtstreeks door de overheid zelf worden bekendgemaakt. Hij verwijst daarbij onder andere naar olieconsumptie, autoverkopen, index van de aankoopmanagers enzovoort.

Gambles benadrukt dat deze indicatoren een minder gunstig beeld schetsen van de Chinese economie dan ons door de regering in Beijing worden voorgeschoteld. De Chinese economie is er veel minder goed aan toe dan men ons wil doen
geloven, aldus Gambles.

Dat geldt op de eerste plaats voor de BBP-cijfers, die door Gambles als de minst geloofwaardige van allemaal mogen worden beschouwd. Ze worden bovendien op de voet gevolgd door de inflatiecijfers (de consumentenprijzenindex) en de werkloosheidscijfers. Of met andere woorden: alle belangrijke macro-economische indicatoren die door de regering in Beijing worden bekendgemaakt, zijn volledig onbetrouwbaar. Dat maakt dat het bijzonder moeilijk is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de algemene economische situatie. Olieconsumptie, autoverkopen enzovoortWelke indicatoren zijn dan wel betrouwbaar? Volgens Gambles wordt best gekeken naar die indicatoren die niet rechtstreeks door de overheid zelf worden bekendgemaakt. Hij verwijst daarbij onder andere naar olieconsumptie, autoverkopen, index van de aankoopmanagers enzovoort. Gambles benadrukt dat deze indicatoren een minder gunstig beeld schetsen van de Chinese economie dan ons door de regering in Beijing worden voorgeschoteld. De Chinese economie is er veel minder goed aan toe dan men ons wil doen geloven, aldus Gambles.