De OESO doet een oproep tot de overheden om ondersteunende maatregelen niet te snel in te trekken. De economie bevindt zich nog steeds in een kwetsbare situatie en een terugval is niet ondenkbaar.

Daarom is het belangrijk dat de overheden gaan blijven spenderen. Te ingrijpende besparingsmaatregelen zijn zodoende uit de boze. Voor G-7 rekent de OESO op een economische groei met 1,50%.

Dat is een lichte aanpassing ten opzichte van de vorige prognose, toen werd uitgegaan van een groei met 1,70%. Een deel van het economisch herstel was te danken aan het aanvullen van de voorraden, een proces dat nu grotendeels achter de rug is.

De OESO doet een oproep tot de overheden om ondersteunende maatregelen niet te snel in te trekken. De economie bevindt zich nog steeds in een kwetsbare situatie en een terugval is niet ondenkbaar. Daarom is het belangrijk dat de overheden gaan blijven spenderen. Te ingrijpende besparingsmaatregelen zijn zodoende uit de boze. Voor G-7 rekent de OESO op een economische groei met 1,50%. Dat is een lichte aanpassing ten opzichte van de vorige prognose, toen werd uitgegaan van een groei met 1,70%. Een deel van het economisch herstel was te danken aan het aanvullen van de voorraden, een proces dat nu grotendeels achter de rug is.