Commentaar Rokus van Iperen, voorzitter Raad van Bestuur gaf de volgende toelichting op de cijfers:

"Het genormaliseerde bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal van 2009 was teleurstellend als gevolg van marktomstandigheden, die slechter waren dan in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal bleef de omzet in de bouwmarkt en de industrie dalen. De omzet in het onderwijs, de gezondheidszorg, de nutsbedrijven en bij de overheden zwakte af. Als gevolg hiervan verkochten we minder printers en daalde het printvolume. Ondanks de economische turbulentie hebben we redenen aan te nemen dat onze positie is verbeterd omdat onze omzet zich beter heeft ontwikkeld dan gemiddeld in onze sector. We hebben een positieve kasstroom gerealiseerd als gevolg van gerichte acties om de balans te verkorten. Onze nettoschuld is €87 miljoen lager voornamelijk als gevolg van wisselkoerseffecten.

Gezien de marktontwikkelingen, versnellen we de kostenbesparingsmaatregelen. Onze doelstelling met betrekking tot de personeelsreductie 2008-2010 is verhoogd van 1.250 naar 2.350 FTEs. Het kostenbesparingsprogramma 2009 is verhoogd van € 80 miljoen naar € 124 miljoen."

Commentaar Rokus van Iperen, voorzitter Raad van Bestuur gaf de volgende toelichting op de cijfers: "Het genormaliseerde bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal van 2009 was teleurstellend als gevolg van marktomstandigheden, die slechter waren dan in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal bleef de omzet in de bouwmarkt en de industrie dalen. De omzet in het onderwijs, de gezondheidszorg, de nutsbedrijven en bij de overheden zwakte af. Als gevolg hiervan verkochten we minder printers en daalde het printvolume. Ondanks de economische turbulentie hebben we redenen aan te nemen dat onze positie is verbeterd omdat onze omzet zich beter heeft ontwikkeld dan gemiddeld in onze sector. We hebben een positieve kasstroom gerealiseerd als gevolg van gerichte acties om de balans te verkorten. Onze nettoschuld is €87 miljoen lager voornamelijk als gevolg van wisselkoerseffecten. Gezien de marktontwikkelingen, versnellen we de kostenbesparingsmaatregelen. Onze doelstelling met betrekking tot de personeelsreductie 2008-2010 is verhoogd van 1.250 naar 2.350 FTEs. Het kostenbesparingsprogramma 2009 is verhoogd van € 80 miljoen naar € 124 miljoen."