• Marktontwikkeling bleef de printing industrie sterk beïnvloeden

• Omzet € 683 miljoen (-11% autonoom)

• Genormaliseerd bedrijfsresultaat € 16 miljoen

• Kosten herstructurering € 27 miljoen

• Nettoverlies € 23 miljoen

De hoofdpunten over het gehele jaar waren de volgende:

• Vrije kasstroom € 82 miljoen

• Kostenbesparingsprogramma succesvol (€ 154 miljoen)

De commentaar van Rokus van Iperen, Voorzitter Raad van Bestuur, van Océ, luidde als volgt: 'In het vierde kwartaal daalde onze omzet verder als gevolg van de aanhoudende onzekerheid onder klanten over de economische situatie en hun voortdurende inspanningen om hun kosten te verlagen. Tegen het einde van het boekjaar zagen we dat in de Verenigde Staten de markt voor de verkoop van continuous feed printers nagenoeg de bodem had bereikt. We liggen op schema met de uitvoering van ons actieprogramma om het aantal arbeidsplaatsen te verminderen en onze uitgaven te verlagen. Ondanks het feit dat we een aanzienlijk bedrag hebben besteed aan herstructurering, hebben we onze kasstroom verbeterd door een verdere verlaging van de voorraden en de uitstaande vorderingen. Voor het derde opeenvolgende kwartaal ontwikkelde de nettoschuld zich positief. We verwachten dat de markten in 2010 uitdagend zullen blijven. We blijven innovatieve printers introduceren om onder de huidige, moeilijke marktomstandigheden onze concurrentiepositie verder te versterken en de omzet te stimuleren. Het vierde kwartaal van 2009 werd gekenmerkt door de belangrijke aankondiging van het voorgenomen bod van Canon op Océ, dat gericht is op het vormen van de wereldleider in de consoliderende printing industrie. De afronding van de transactie ligt op schema. De goedkeuring van alle relevante mededingingsautoriteiten is verworven.'

• Marktontwikkeling bleef de printing industrie sterk beïnvloeden • Omzet € 683 miljoen (-11% autonoom) • Genormaliseerd bedrijfsresultaat € 16 miljoen • Kosten herstructurering € 27 miljoen • Nettoverlies € 23 miljoen De hoofdpunten over het gehele jaar waren de volgende: • Vrije kasstroom € 82 miljoen • Kostenbesparingsprogramma succesvol (€ 154 miljoen) De commentaar van Rokus van Iperen, Voorzitter Raad van Bestuur, van Océ, luidde als volgt: 'In het vierde kwartaal daalde onze omzet verder als gevolg van de aanhoudende onzekerheid onder klanten over de economische situatie en hun voortdurende inspanningen om hun kosten te verlagen. Tegen het einde van het boekjaar zagen we dat in de Verenigde Staten de markt voor de verkoop van continuous feed printers nagenoeg de bodem had bereikt. We liggen op schema met de uitvoering van ons actieprogramma om het aantal arbeidsplaatsen te verminderen en onze uitgaven te verlagen. Ondanks het feit dat we een aanzienlijk bedrag hebben besteed aan herstructurering, hebben we onze kasstroom verbeterd door een verdere verlaging van de voorraden en de uitstaande vorderingen. Voor het derde opeenvolgende kwartaal ontwikkelde de nettoschuld zich positief. We verwachten dat de markten in 2010 uitdagend zullen blijven. We blijven innovatieve printers introduceren om onder de huidige, moeilijke marktomstandigheden onze concurrentiepositie verder te versterken en de omzet te stimuleren. Het vierde kwartaal van 2009 werd gekenmerkt door de belangrijke aankondiging van het voorgenomen bod van Canon op Océ, dat gericht is op het vormen van de wereldleider in de consoliderende printing industrie. De afronding van de transactie ligt op schema. De goedkeuring van alle relevante mededingingsautoriteiten is verworven.'