"Er vloeiden sinds Nieuwjaar aanzienlijke bedragen richting exchange traded funds (ETF's) die in obligaties beleggen. Bij iShares stegen de uitstaande bedragen van 700 miljard dollar eind vorig jaar tot bijna 1000 miljard dollar in de eerste helft van 2019", zegt Charles Symons, verantwoordelijk voor iShares in België. IShares is een aanbieder van ETF's of trackers.
...