"Er vloeiden sinds Nieuwjaar aanzienlijke bedragen richting exchange traded funds (ETF's) die in obligaties beleggen. Bij iShares stegen de uitstaande bedragen van 700 miljard dollar eind vorig jaar tot bijna 1000 miljard dollar in de eerste helft van 2019", zegt Charles Symons, verantwoordelijk voor iShares in België. IShares is een aanbieder van ETF's of trackers.
...

"Er vloeiden sinds Nieuwjaar aanzienlijke bedragen richting exchange traded funds (ETF's) die in obligaties beleggen. Bij iShares stegen de uitstaande bedragen van 700 miljard dollar eind vorig jaar tot bijna 1000 miljard dollar in de eerste helft van 2019", zegt Charles Symons, verantwoordelijk voor iShares in België. IShares is een aanbieder van ETF's of trackers. Beheerders van gemengde of obligatiefondsen maken ook steeds vaker gebruik van ETF's om zonder al te veel transactiekosten in en uit een specifieke nichemarkt van obligaties te springen. "Het is duur om een obligatieportefeuille met individuele lijnen op te bouwen, zeker in een omgeving met lage obligatierendementen", zegt Symons. De handel in obligaties verloopt nog altijd sterk gedecentraliseerd en er is een gebrek aan een marktstructuur zoals die voor aandelen bestaat. Het gebruik van trackers maakt een snelle en brede spreiding in verschillende soorten obligaties mogelijk. Er is soms in een keer te veel geld om te beleggen in een fonds, bijvoorbeeld bij de start van het jaar als de nieuwjaarscenten en de eindejaarspremies op de rekeningen worden gestort. "Het is moeilijk op korte termijn voldoende schuldpapier te vinden om bijvoorbeeld 100 miljoen euro te investeren", stelt Symons. "We merken overigens dat de posities in ETF's soms langer dan verwacht in de portefeuilles blijven zitten." Ook ondernemingen maken steeds meer gebruik van ETF's die in obligaties beleggen om hun kasmiddelen te beheren. Dat komt omdat de banken voor grote bedragen soms een bewaarrente aanrekenen. De banken rekenen de kosten door die de Europese Centrale Bank (ECB) hen aanrekent voor het bewaren van deposito's. De depositorente staat op -0,4 procent. Symons: "In plaats van geld te verliezen op een zichtrekening, nemen bedrijven liever een klein risico door te investeren in zeer kortlopende overheidsobligaties. Veel kasbeheerders van grote bedrijven doen dat. Ook de beheerders van fondsen stoppen hun cash in ETF's die in kortlopende staatsleningen investeren. Zelfs overheden en centrale banken maken er gebruik van. Dat heeft ervoor gezorgd dat de kosten voor die producten konden zakken." In België stopten dit jaar vooral de beheerders van dakfondsen - fondsen die in andere fondsen investeren - en beheerders van obligatieportefeuilles geld in ETF's. Er is een groei van de Belgische ETF-markt van 30 procent over de voorbije twaalf maanden, zonder rekening te houden met de prijsstijgingen van aandelen en obligaties. Hij merkt ook dat de banken meer aandacht hebben voor de kosten die ze maken in de portefeuilles van de private-bankingklanten. Een beheer met individuele lijnen is enkel zinvol voor de zeer grote vermogens, die bereid zijn daar de kosten voor te betalen. Voor de gewone klanten ziet hij voorlopig weinig beterschap. "Particulieren zullen niet snel een ETF krijgen aan het loket van hun bank. Ze moeten veel te veel instapkosten betalen." Vooral bij de klanten van de onlinebrokers winnen ETF's aan populariteit.