Bovendien wordt steeds meer risicovol papier op de markt gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van de zogenaamde PIK-toggle bonds. Ook in de jaren 2006 en 2007 was dit het geval en de kwestie van effecten op basis van subprime woonkredieten heeft uiteindelijk tot de grote crisis van 2008-2009 geleid.

Volgens junk bond goeroe Martin Fridson is op de markt voor deze obligaties opnieuw sprake van een extreme overwaardering. De obligatiemarkten raken stilaan overbevolkt en dat is een evolutie die op een bepaald moment alleen maar slecht kan aflopen.

Bovendien wordt steeds meer risicovol papier op de markt gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van de zogenaamde PIK-toggle bonds. Ook in de jaren 2006 en 2007 was dit het geval en de kwestie van effecten op basis van subprime woonkredieten heeft uiteindelijk tot de grote crisis van 2008-2009 geleid. Volgens junk bond goeroe Martin Fridson is op de markt voor deze obligaties opnieuw sprake van een extreme overwaardering. De obligatiemarkten raken stilaan overbevolkt en dat is een evolutie die op een bepaald moment alleen maar slecht kan aflopen.