Maar niet alleen de Amerikaanse beurzen heeft last gekregen van verkoopdruk, ook de obligatiemarkten moesten rake klappen incasseren.

Dat gold niet alleen voor de Amerikaanse en Japanse staatsobligaties, maar ook voor andere obligatiemarkten. Opvallend is dat verliezen zich min of meer in dezelfde vorm van grootte situeren.

De langerlopende Amerikaanse staatsobligaties verloren 4,30%, hoogrenderende obligaties 4,40% en bedrijfsobligaties 3,90%. De hogere rentevoeten vormen op de eerste plaats een probleem voor de groeimarkten, die het moeilijker krijgen om aan geld te raken.

Maar niet alleen de Amerikaanse beurzen heeft last gekregen van verkoopdruk, ook de obligatiemarkten moesten rake klappen incasseren. Dat gold niet alleen voor de Amerikaanse en Japanse staatsobligaties, maar ook voor andere obligatiemarkten. Opvallend is dat verliezen zich min of meer in dezelfde vorm van grootte situeren. De langerlopende Amerikaanse staatsobligaties verloren 4,30%, hoogrenderende obligaties 4,40% en bedrijfsobligaties 3,90%. De hogere rentevoeten vormen op de eerste plaats een probleem voor de groeimarkten, die het moeilijker krijgen om aan geld te raken.