Dinsdag werden de Europese schuld- en begrotingscijfers door Eurostat bekendgemaakt. Weliswaar daalden de tekorten, maar de schulden liepen onevenredig snel op.

Gemiddeld genomen bedroeg de schuld van de eurozone in 2010 85% en het tekort 6%. In 2009 lagen deze grootheden op respectievelijk 79,3% en 6,3%. De cijfers van de zwakkere landen stellen volgens Theodoor Gilissen Bankiers niet gerust.

Dinsdag werden de Europese schuld- en begrotingscijfers door Eurostat bekendgemaakt. Weliswaar daalden de tekorten, maar de schulden liepen onevenredig snel op. Gemiddeld genomen bedroeg de schuld van de eurozone in 2010 85% en het tekort 6%. In 2009 lagen deze grootheden op respectievelijk 79,3% en 6,3%. De cijfers van de zwakkere landen stellen volgens Theodoor Gilissen Bankiers niet gerust.