Een verzwakking hoeft echter nog niet noodzakelijk overeen te stemmen met een dubbele inzinking. FED-gouverneur Fisher stelde gisteren nogmaals dat de economie gaat vertragen, maar dat er geen recessie komt.

Er zijn nog signalen die kunnen wijzen op een nakende recessie. Daarbij wordt nogal eens verwezen naar de correctie in de grondstoffenprijzen en aan het aarzelend gedrag van de beurzen.

Volgens de Federal Reserve Bank of Cleveland is er op basis van de obligatiekoersen maar 12% kans dat de Amerikaanse economie in een recessie verzeild gaat geraken. De recessiekans is met andere woorden maar relatief klein.

Een verzwakking hoeft echter nog niet noodzakelijk overeen te stemmen met een dubbele inzinking. FED-gouverneur Fisher stelde gisteren nogmaals dat de economie gaat vertragen, maar dat er geen recessie komt. Er zijn nog signalen die kunnen wijzen op een nakende recessie. Daarbij wordt nogal eens verwezen naar de correctie in de grondstoffenprijzen en aan het aarzelend gedrag van de beurzen. Volgens de Federal Reserve Bank of Cleveland is er op basis van de obligatiekoersen maar 12% kans dat de Amerikaanse economie in een recessie verzeild gaat geraken. De recessiekans is met andere woorden maar relatief klein.