Deze is veroorzaakt door beter dan verwachte groeicijfers in de Verenigde Staten (meer kapitaalvraag door bedrijven), zorgen om Banco Espirito Santo en Argentinië en de genoemde geopolitieke spanningen.

Daardoor is het rendement van Amerikaans high yield met liefst 74 basispunten opgelopen, terwijl de stijging in Europa beperkt bleef tot 27 basispunten.

Gezien de positieve economische vooruitzichten en daardoor geringe faillissementsrisico's en de toename van de fusie- en overname activiteiten (die niet ten koste gaan van de financiële fundamentals) blijft high yield aantrekkelijk op de huidige niveaus. volgens ABN blijft wel alert op verstorende ontwikkelingen in deze markt.

Deze is veroorzaakt door beter dan verwachte groeicijfers in de Verenigde Staten (meer kapitaalvraag door bedrijven), zorgen om Banco Espirito Santo en Argentinië en de genoemde geopolitieke spanningen. Daardoor is het rendement van Amerikaans high yield met liefst 74 basispunten opgelopen, terwijl de stijging in Europa beperkt bleef tot 27 basispunten. Gezien de positieve economische vooruitzichten en daardoor geringe faillissementsrisico's en de toename van de fusie- en overname activiteiten (die niet ten koste gaan van de financiële fundamentals) blijft high yield aantrekkelijk op de huidige niveaus. volgens ABN blijft wel alert op verstorende ontwikkelingen in deze markt.